Hur ofta undviker du att ställa frågor om din klients sexualitet fast din intuition säger dig att det skulle vara relevant? Eller om klienten kommer in och säger sig vara en HBTQ-person. Vad vet du om HBTQ? Hur uttrycker du dig i terapirummet för att inte vara heteronormativ? Vad händer med dig och dina moraliska gränser när en klient berättar något som ligger utanför det du ser som ”normalt” eller som skapar skam hos dig?

Torsdagen den 26 oktober 2017 höll jag ett två-timmarsseminarium på HumaNova. Tillsammans med mig var Mac Watz, en transsexuell person som bytt från kvinna till man. Vi belyste sexualiteten utifrån beskrivningen här. I och med att Mac som transperson var med så blev det många intressanta frågor som diskuterades.

För många är sexualitet lika med ett samlag och det som närmast hör till det. Men sexualitet är så mycket mer. Världshälsoorganisationen WHO har en definition som visar spännvidden:

 Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller om summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet.

Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Sexualitet kan delas upp i fyra aspekter: Vad är kön, att ”va”, att ”ha” och att ”göra”.

Vad är kön kan delas upp i följande delar. Biologiskt kön – om jag har en penis eller vagina. Mentalt kön – vilket kön jag känner mig som. Socialt kön – vilket kön jag vill bli uppfattad att tillhöra. Samt juridiskt kön – om den 9e siffran i mitt personnumret är jämn (kvinna) eller ojämn (man).

Att ”va” handlar om en nedbrytning av mentalt kön. Här talar vi om hetersosexualitet, homosexualitet, bisexualitet, transgenderister och queer.

Att ”ha” handlar om vem jag attraheras av. För att nämna några varianter: Samma kön, annat kön, inget kön alls, flera samtidigt och pansexualitet.

Att ”göra” handlar om den sexuella praktiken. Här talar vi bland annat om “vanligt” sex, det som också kallas vaniljsex, BDSM, fetischism, voyeurism, polyamori, parafilier och tantra. En mycket viktig regel är att den sexuella praktiken sker genom en ömsesidig överenskommelse mellan 2 eller flera partners om vilka regler och gränser som ska gälla. Om någon överträder dessa gränser är det att betrakta som ett övergrepp och ska hanteras som ett sådant.

Det viktiga är att komma ihåg att de fyra aspekterna är tankemodeller. I verkligheten hos den enskilda personen så kan de blandas på ett oändligt antal sätt.

Mottagandet på seminariet visade på vilket stort behov det finns bland blivande och varande terapeuter att få kunskap och få diskutera detta ämne.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig.

Lars-Anders Rolfhamre, www.brainstretching.se

Lars-Anders Rolfhamre och Mac Watz