Härmed vill vi påminna om att samtalsterapeuter har möjlighet att ansöka om eller förnya sin auktorisation senast den 15 maj 2017. 

Välkommen med din ansökan!

För att söka eller förlänga din auktorisation behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett som du finner på http://psykosyntesforbundet.se/auktorisation-regler-och-ansokan/ tillsammans med de kvitton/intyg alternativt påskrivna stödblanketter som efterfrågas på blanketten. På ansökningsblanketten finner du information om vad som krävs. Vänligen läs om vad som gäller för att ansöka om auktorisation på hemsidan www.psykosyntesforbundet.se

Nu kan du auktorisera dig för två år på en gång:
Du som varit auktoriserad från maj 2016 har möjlighet att auktorisera dig för två år på en gång, dvs. från 16 maj 2017 – 15 maj 2019! Läs mer på hemsidan! www.psykosyntesforbundet.se 
Om du ansöker för två år – använd Ansökan för två år på hemsidan!

Notera de datum som gäller så att du inte drabbas av förhöjd avgift.
En komplett ansökan behöver vara oss tillhanda/poststämplat senast den 15 maj 2017. 

Om du inte har för avsikt att ansöka om auktorisation, förnya din auktorisation som går ut i maj-17 eller har auktorisation som går ut som först i nov-17, kan du bortse från detta mail.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor på lotta@psykosyntesforbundet.se

Varma hälsningar,

Lotta Mofors Blixt 

OBS!
Ansökan som kommer in, eller som blir komplett först under 15 maj – 1 juni, kommer att faktureras dubbel avgift.
Ansökan som inkommer efter den 1 juni, eller som inte är kompletta senast vid dessa datum, kommer att hanteras först vid nästkommande auktorisationstillfälle.

En påminnelse till dig som varit auktoriserad men valt att inte auktorisera dig på nytt. Kom ihåg att ta bort ev. information om auktorisation på din hemsida, visitkort och andra platser där du presenterar dig.