Härmed vill vi informera om att det snart är tillfälle för samtalsterapeuter att ansöka om eller förnya auktorisation. Skicka in din ansökan senast den 15 november 2017. Välkommen med din ansökan!

För att söka eller förlänga din auktorisation behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett som du hittar här. Du behöver vara inloggad på hemsidan för att komma åt all information. Ansökningsblanketten skickar du tillsammans med de kvitton/intyg alternativt påskrivna stödblanketter som efterfrågas på blanketten. På ansökningsblanketten finner du information om vad som krävs.

Nu kan du auktorisera dig för två år på en gång:
Du som varit auktoriserad från november 2016 har möjlighet att auktorisera dig för två år på en gång, dvs. från 16 november 2017 – 15 nov 2019! Läs mer här!
Om du ansöker för två år – använd Ansökan för två år!

Notera de datum som gäller så att du inte drabbas av förhöjd avgift.
En komplett ansökan behöver vara oss tillhanda/poststämplat senast den 15 november 2017.

Om du inte har för avsikt att ansöka om auktorisation, förnya din auktorisation som går ut i november-17 eller har auktorisation som går ut som först i maj-18, kan du bortse från detta.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor på lotta@psykosyntesforbundet.se

Varma hälsningar,
Lotta Mofors Blixt

OBS!
Ansökan som kommer in, eller som blir komplett först under 15 november – 1 december, kommer att faktureras dubbel avgift.
Ansökan som inkommer efter den 1 december, eller som inte är kompletta senast vid dessa datum, kommer att hanteras först vid nästkommande auktorisationstillfälle.

En påminnelse till dig som varit auktoriserad men valt att inte auktorisera dig på nytt. Kom ihåg att ta bort ev. information om auktorisation på din hemsida, visitkort och andra platser där du presenterar dig.