Härmed vill vi informera om att det finns ett tillfälle för samtalsterapeuter att ansöka om eller förnya sin auktorisation senast den 15 november 2016.

För att söka eller förlänga din auktorisation behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett som du finner på http://psykosyntesforbundet.se/auktorisation-regler-och-ansokan/

tillsammans med de kvitton/intyg alternativt på skrivna stödblanketter som efterfrågas på blanketten. På ansökningsblanketten finner du information om vad som krävs. Vänligen läs om vad som gäller för att ansöka om auktorisation på hemsidan. www.psykosyntesforbundet.se

Ansöka för ett eller två år:

För dig som har varit auktoriserad från nov 2015 finns nu en möjlighet att auktorisera dig för två år på en gång, dvs från 16 nov 2016- 15 nov 2018! Läs mer på hemsidan! www.psykosyntesforbundet.se

Om du ansöker för två år – använd Ansökan för två år på hemsidan!

Notera de datum som gäller så att du inte drabbas av förhöjd avgift.

En komplett ansökan behöver vara oss tillhanda/poststämplad senast den 15 november 2016.

Om du inte har för avsikt att ansöka om auktorisation, förnya din auktorisation som går ut i november-16, eller har auktorisation som går ut som först i maj-17, kan du bortse från detta mail.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor på lotta@psykosyntesforbundet.se

Vänligen Lotta

 

OBS!

Ansökan som kommer in, eller som blir komplett först under 15 nov – 1 dec, kommer att faktureras dubbel avgift.

Ansökan som inkommer efter den 1 dec, eller som inte är kompletta senast vid dessa datum, kommer att hanteras först vid nästkommande auktorisationstillfälle.

En påminnelse till dig som varit auktoriserad men valt att inte auktorisera dig på nytt. Kom ihåg att ta bort ev. information om auktorisation på din hemsida, visitkort och andra platser där du presenterar dig.