Lokal: HumaNova, Skeppsbron 32, Stockholm mellan kl.10.00 – 15.00.

Efter årsmötet och lunchen kommer Anna Edengård, rektor HumaNova att presenterar sig och berättar vad som händer på HumaNova nu och framåt. Sedan kommer Karin Grundler, samtalsterapeut med fokus på stress och smärta, har jobbat med hjärnforskning och har utvecklat en helt ny smärtrehabiliteringskurs med psykosyntesen som grund. Hon berättar om smärta och smärthantering. Därefter kommer Anette Högberg, förbundets ordförande, berätta om sig och vad gör vi i styrelsen.

Anmäl dig till medlem@psykosyntesforbundet.se senast den 6 mars!
Har du några allergier meddela oss det i samband med din anmälan!
Lunchen kostar ca 120: – med du betalar bara 60: – och det betalas på plats.

Varmt välkomna!
Styrelsen genom
Anette Högberg, ordförande

Möteshandlingar kan du hämta under “Material” då du loggar in!