Auktorisation

Önskar du ansöka om auktorisation?

Grundregler

För att vara kvalificerad att söka auktorisation som samtalsterapeut gäller följande grundregler:

 • du måste vara ordinarie medlem i Psykosyntesförbundet
 • du måste inneha aktuell patientansvarsförsäkring
 • du ska vara utbildad med motsvarande XXX timmar med diplomering som samtalsterapeut inom psykosyntes.
 • du ska under de senaste 12 månaderna ha haft:
  • minst 200 klienttimmar med samtalsterapi
  • minst 15 timmars fortbildning exkl. lunch och pauser. 
  • minst 10 handledningstimmar för samtalsterapi hos handledare med kompetens inom psykosyntes eller med kompetens inom för samtalsterapeuten relevant område. 

Du som varit auktoriserad under flera år har nu möjlighet att söka auktorisation för två (2) år!

I samband med ansökan ska du de senaste 24 månaderna styrka:

 • minst 400 klienttimmar med samtalsterapi
 • minst 30 timmars fortbildning exkl. lunch och pauser.
 • minst 20 handledningstimmar

Förtydligande av regler

Auktorisationen gäller endast arbete med samtalsterapi. Stödsamtal, coachsamtal eller andra typer av samtal godkänns inte

Fortbildning ska syfta till ny kompetens och/eller utveckling av dig som terapeut inom psykosyntesen eller dess närliggande områden, enligt ”Assagiolis anda”. Kurser i mer allmän personlig utveckling godkänns ej som fortbildning. 

Handledningen ska avse samtalsterapi. Handledaren ska vara handledarutbildad och inneha en professionell relation till den handledde. 

Styrelsen kan begära in förtydligande ansökningshandlingar om de ej är tillfredsställande.

 

Hur ansöker jag om auktorisation?

Att söka auktorisation hos Psykosyntesförbundet går till på följande sätt:

 • Auktorisation sker en (1) gång per år. Senast datum för att söka auktorisation är den 15 november.
 • För att ansöka om auktorisation skriver du ut en ansökningsblankett (se länk längst ner på denna sida), fyller i denna och skriver under med bläck för att intyga att du uppfyller ovan ställda krav.
 • Ansökan skickar du i original med vanliga posten. Skicka e-post till medlem@psykosyntesforbundet.se för att erhålla korrekt adress.

Vad händer om jag missar ansökningsdatumet?

Auktorisationsansökningar som inkommer eller kompletteras en (1) månad efter sista ansökningsdatum faktureras dubbel avgift (period 15 november – 15 december).

Auktorisationsansökningar som inkommer eller kompletteras efter den 15 december avslås per automatik.

Hur styrker jag min ansökan?

I samband med ansökan ska du kunna styrka att du haft:

 • Klienttimmar med samtalsterapi (bifoga fakturor/kvitton som avser och rubriceras ”samtalsterapi”).
 • Fortbildning med begärda antal timmar exkl. lunch och pauser (bifoga intyg eller diplom på utförd och av styrelsen godkänd kurs/utbildning).
 • Begärda handledningstimmar (bifoga intyg eller kopior på kvitton som avser och rubriceras ”handledning samtalsterapi”).
 • Bifoga årsaktuellt försäkringsbevis för patientansvarsförsäkring.

Söker du auktorisation för första gången? Bifoga diplom och intyg för samtalsterapeututbildning inom psykosyntes motsvarande XXX studietimmar.

Tips! Använd Psykosyntesförbundets stödblanketter:

Vad kostar det att auktorisera sig?

 • Ettårig (1 år) auktorisation: 400 kr
 • Tvåårig (2 år) auktorisation 800 kr

 

Hur vet jag om den fortbildning jag gått är auktorisationsgrundande?

Grundkravet för att en fortbildning ska anses som auktorisationsgrundande är att den ska syfta till ny kompetens och/eller utveckling av dig som terapeut inom psykosyntesen eller dess närliggande områden, enligt ”Assagiolis anda”. Detta krav är till sin natur inte helt tydlig. Det finns dessutom en mängd olika typer av fortbildningar på marknaden som ligger i en gråzon.

Målet är att skapa både öppenhet och stringens kring vilka fortbildningar som anses auktorisationsgrundande. Syftet är att värna om Psykosyntesens egenart och visa respekt för dess källa. Rutinen är till för både den som är utbildningsanordnare och till den som söker auktorisation.

Rutinen är enkel:

 1. Klicka på ansökan
 2. Fyll i dokumentet enligt instruktionen
 3. Skicka dokumentet till medlem@psykosyntesforbundet.se

 

Ansökningsblankett för auktorisation

Klicka här för ansökningsblanketten; Ansökan för ett (1) år

Klicka här för ansökningsblanketten; Ansökan för två (2) år

Auktorisationsrådet

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse. Har du frågor om auktorisation, godkända utbildningar, regler eller har förslag/förbättringar. Sänd ett mejl till medlem@psykosyntesforbundet.se

Datum för senaste uppdatering 2018-12-01

psykosyntesforbundet auktorisation