Auktorisation

Önskar du ansöka om auktorisation?

Grundregler

För att vara kvalificerad att söka auktorisation som samtalsterapeut gäller följande huvudregler:

 • du måste vara ordinarie medlem i Psykosyntesförbundet
 • du ska ha minst 4 års utbildning med diplomering som samtalsterapeut
 • du förbinder dig att följa Psykosyntesförbundets Etiska regler.
 • du ska under de senaste 12 månaderna ha haft
 • minst 200 klienttimmar med samtalsterapi
 • minst 3 fortbildningsdagar/15 timmars fortbildning exkl lunch och pauser, vid ett eller flera utbildningstillfällen. Dessa ska syfta till ny kompetens och/eller utveckling av dig som terapeut inom psykosyntesen eller dess närliggande områden, enligt ”Assagiolis anda”. Om du är osäker på om just din fortbildning ska godkännas som auktorisationsgrundande – klicka här för mer information.
 • minst 10 handledningstimmar för samtalsterapi hos handledare med kompetens inom psykosyntes eller med kompetens inom för samtalsterapeuten relevant område. Dessa timmar kan utgöras av individuell handledning och/eller grupphandledning, där varje handledningstillfälle i grupp räknas som en timme.

För dig som går i grupphandledning gäller följande:

Antal deltagare i handledningsgruppen exkl handledare Gruppen ska handledas minimum Motsvarar antal handledningstimmar
2 90 min 1 timme
3 135 min 1 timme
4 180 min 1 timme
5 225 min 1 timme
6 270 min 1 timme

OBS! Om gruppen träffas längre tid än vad som står i tabellen får överskjutande tid delas på antalet deltagare. Exempel: Om 4 deltagare träffas längre tid än 3 timmar, de träffas under t.ex. 5 timmar får överskjutande tid (5-3=2 timmar) delas på antalet deltagare (4 st) och motsvarar 1,5 (1 +(2 tim/4)) timmes handledning för respektive deltagare. För nydiplomerade samtalsterapeuter från 4-årig utbildning gäller att dessa kan komplettera sin erfarenhet med

 • 100 klienttimmar samtalsterapi

samt

 • 5 handledningstimmar enligt ovan

Denna komplettering av timmar ska ske under de närmaste 6 månaderna efter diplomering eller fram till närmast följande auktorisationstillfälle, för att ge rätt att söka auktorisation.

Följande undantag finns:

 • Diplomerad samtalsterapeut med mindre än 4 års utbildning som inte tidigare varit auktoriserad äger rätt att söka auktorisation enligt regler ovan. En individuell prövning kommer att ske.

Du som varit auktoriserad under flera år har nu möjlighet att söka auktorisation för två år!

I samband med ansökan ska du kunna styrka att du de två gångna åren haft:

• 400 samtalsterapitimmar med klienter (fakturor/kvitton ska finnas hos terapeuten och kan komma att begäras in.)

• 20 handledningstimmar (bifoga intyg eller kopior på kvitton)

Alternativt kan du använda Stödblankett för handledning där du noterar dina handledningar och för dessa vidimerade av handledaren.

• fortbildningsdagar minst 30 timmar exkl. luncher/pauser (bifoga intyg eller kopior på diplom/kvitton). Alternativt kan du använda Stödblankett för fortbildning där du noterar dina fortbildningar och för dessa vidimerade av kursledaren.

Övriga regler

 • Auktorisationen gäller endast arbete med samtalsterapi. Stödsamtal, coachsamtal eller andra typer av samtal godkänns inte
 • Fortbildning ska avse utveckling inom yrket samtalsterapeut och ge praktiska och/eller teoretiska kunskaper i yrkesutövningen. Kurser i mer allmän personlig utveckling godkänns ej som fortbildning.
 • Handledningen ska avse samtalsterapi. Handledaren ska vara handledarutbildad. Handledaren ska ha en professionell relation till den handledde.
 • Försäkring – Medlemmen ska ha s.k. patientansvarsförsäkring.
 • Fakturor/kvitton ska avse och rubriceras som ”samtalsterapi”.
 • Kvalitet och trovärdighet – Medlemmen ansvarar personligen för sin presentation på Psykosyntesförbundets hemsida.

Ansökan om auktorisation

Att söka auktorisation hos Psykosyntesförbundet går till på följande sätt:

 • Psykosyntesförbundet har två datum för att söka auktorisation, den 15 maj och den 15 november.
 • Cirka en månad före ovanstående datum skickar Psykosyntesförbundet ut ett brev per mejl till alla medlemmar som är diplomerade samtalsterapeuter. I mejlet påminns du om att det nu är dags att söka auktorisation.
 • För att ansöka om auktorisation skriver du ut en ansökningsblankett (se länk längst ner på denna sida), fyller i denna och skriver under med bläck för att intyga att du uppfyller ovan ställda krav.
 • Ansökan skickar du i original med vanliga posten till: Psykosyntesförbundet c/o Lotta Mofors Blixt, Kommendörsgatan 26, 5 tr, 114 48 STOCKHOLM

När ska ansökan göras?

 • Ansökan ska vara Psykosyntesförbundet tillhanda senast den 15 maj respektive den 15 november.
 • Ansökan som kommer in för sent, eller som blir komplett först under 15 maj – 1 juni resp. 15 november – 1 december, kommer att faktureras dubbel avgift.
 • Ansökan som inkommer efter den 1 juni respektive 1 december, eller som inte är komplett senast vid något av dessa datum, kommer att hanteras först vid nästkommande auktorisationstillfälle.

Hur jag styrker min ansökan?

I samband med ansökan ska du kunna styrka att du det gångna året haft:

 • Samtalsterapi med klienter (fakturor/kvitton ska finnas hos terapeuten och kan komma att begäras in.)
 • Handledning (bifoga intyg eller kopior på kvitton)
 • Alternativt kan du använda Stödblankett för handledning där du noterar dina handledningar och för dessa vidimerade av handledaren. fortbildningsdagar (bifoga intyg eller kopior på diplom/kvitton).
 • Alternativt kan du använda Stödblankett för fortbildning där du noterar dina fortbildningar och för dessa vidimerade av kursledaren.

Kostnad

Kostnaden för auktorisation är för närvarande 400 kr. Dubbel avgift är för närvarande 800 kr. Kostnaden faktureras i efterhand.

Förhandsbesked – Hur vet jag om den fortbildning jag gått är auktorisationsgrundande?

Grundkravet för att en fortbildning ska anses som auktorisationsgrundande är att den ska syfta till ny kompetens och/eller utveckling av dig som terapeut inom psykosyntesen eller dess närliggande områden, enligt ”Assagiolis anda”. Detta krav är till sin natur inte helt tydlig. Det finns dessutom en mängd olika typer av fortbildningar på marknaden som ligger i en gråzon. Målet är att skapa både öppenhet och stringens kring vilka fortbildningar som anses auktorisationsgrundande. Syftet är att värna Psykosyntesens egenart och visa respekt för dess källa. Rutinen är till för både den som är utbildningsanordnare och till den som söker auktorisation. Rutinen är enkel:

 1. Klicka på ansökan
 2. Fyll i dokumentet enligt instruktionen
 3. Skicka dokumentet till medlem@psykosyntesforbundet.se

Det kan ta 2-3 veckor innan du för besked. Under semestertid tar det längre tid.

Ansökningsblankett för auktorisation

Klicka här för ansökningsblanketten; Ansökan för ett år

Datum för senaste uppdatering 16-08-30

Klicka här för ansökningsblanketten; Ansökan för två år

Auktorisationsrådet

Auktorisationsrådet består av tre personer ur Psykosyntesförbundets styrelse. Till det kan du alltid höra av dig om du har frågor om auktorisation, godkända utbildningar, regler eller har förslag/förbättringar. Sänd ett mejl till medlem@psykosyntesforbundet.se

Datum för senaste uppdatering 2017-06-03

psykosyntesforbundet auktorisation