Vill du också delta i Psykosyntesförbundets bokcirkel, som läser och reflekterar utifrån böcker om livet och gärna har psykosyntes som minsta gemensamma nämnare. Medlemmarna i bokcirkeln har träffats två gånger under våren.

– Det har varit härliga möten med fina samtal, berättar Ia som håller i träffarna och som även är med i Psykosyntesförbundets styrelse.

Bokcirkeln har upphåll under sommaren men fortsätter under hösten, med en första träff i september. Vi välkomnar fler medlemmar till klubben. Är du intresserad? Kontakta ia@psykosyntesförbundet.se för att få information när nästa tillfälle är och vilken bok som då är aktuell.