Etiska rådet

Etiska rådets medlemmar är:
Ia Astvik Mårtensson; Leg psykoterapeut, Dipl gestaltterapeut
Ulf Gustavsson; Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist
Svante Björklund; Diplomerad HumaNova samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör