Film om psykosyntesen

På Världspsykosyntesens dag 2017 var Kenneth Sørensen inbjuden att tala om sin bok The Soul of Psychosynthesis – The Seven Core Concepts. I videon ovan hittar du hela hans föreläsning som handlar om psykosyntesens grunder. Vill du bara höra särskilda delar av föreläsningen kan du spola fram till rätt tidpunkt med hjälp av innehållsföreteckningen:

00.00 – 07.40    The background of Kenneth Sørensen

07.40 – 10.00  The Seven Core Concepts of Psychosynthesis: Disidentification – The self – The Will – The Ideal Model – Synthesis – The Superconscious – The Transpersonal Self

09.25 – 20.10  Disidentification  and the self – what it is and how to work with it in psychotherapy

20.10 – 25.00  The Will – The will to be self. The authentic force and energy within

25.00 – 34.33  Meditation: Awareness meditation

34.33 – 37.37  Psychosynthesis gives the client tools for life

37.37 – 44.27  Synthesis – The creation of a harmonious life and the work with subpersonalities

44.27 – 48.00  The Ideal Model – A realistic and authentic image of what we could be

48.00 – 60.10  Meditation: Discovering the future self

60.10 – 65.03  The Ideal Model – creates a synthesis between present and future self

65.03 – 69.36  The Superconscious – the seven ways to the soul

69.36 – 72.52  The Transpersonal Self or Soul – transpersonal awareness and will

72.52 -86.00    Questions and Answers