För företag

Behöver du utveckla ditt team, få hjälp med att hantera konflikter eller få verktyg för en bättre kommunikation?

När du som företagare anlitar en psykosynteskonsult så innebär det att vi arbetar utifrån ett upplevelsebaserat förhållningssätt där erfarenheter och lärande integreras på ett djupare plan än om utbildningen hade bedrivits i mer traditionell föreläsningsform. Vi utgår från ett helhetsperspektiv men ger också kunskaper om såväl kognitiva som affektiva aspekter av mänsklig utveckling. Att kroppen såväl som själen får vara med.

Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av psykosynteskonsulter: