Handledare

Som yrkesverksam samtalsterapeut, coach eller organisationskonsult händer det att du hamnar i situationer med din klient där klientens känslor blir dina egna, eller att klientens historia väcker minnen hos dig som gör att du tappar närvaron tillsammans med klienten. Det händer också att du tillsammans med din klient blir frågande hur du kan gå vidare eller vad en viss situation innebär.

Att gå i handledning brukar anses vara en självklarhet. Under handledningen uppmärksammar du de processer som sker i mötet mellan klient och terapeut eller i andra möten. Du uppmuntras att använda sin kreativitet, att frigöra sina resurser och att våga prova nya vägar.

Bland Psykosyntesförbundets medlemmar finns det utbildade handledare på psykosyntesisk grund, till vilka du kan vända dig för kvalificerad handledning.