Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer oss och vad vi kan lära av varandra.

Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och tre terapeuter från våra olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina varierande sätt att närma sig klientens problem.

De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträffen”, ett namn som pekar på de släktskap vi har. Läs gärna mer om föreningarna som ingår i nätverket. Inbjudan går enbart ut till medlemmar i våra ”kusin”-föreningar. Varje förening har tilldelats ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn …

OBS! Gör din anmälan snarast, dock senast den 3 september 2018! Din anmälan är bindande och viktig för att vi skall kunna genomföra Workshopen! Anmäl dig till Anita i Psykosyntesförbundets styrelse.