Kusinträff i Lund

Söndag den 22 januari 2017 kl. 10.00 – 14.00 på Hälsans Hus i Lund på Mårtenstorget 6.

Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och dela erfarenheter. Vi reflekterar tillsammans om vad som förenar resp. skiljer våra metoder.

Våren 2016 hade vi för andra gången en workshop i Lund där vi fick se två olika sätt att bemöta och arbeta med en klient. Detta uppskattades mycket och önskemål framfördes då om ytterligare träffar och fortsatt samarbete.

Dagen är utformad som sessioner, d v s de bygger på en klients “verkliga problem”, som den får arbeta med tillsammans med två stycken terapeuter efter varandra och övriga deltagare är åskådare. Alla medlemmar i yrkesförbunden nedan är välkomna.

Tid:                              Söndag den 22 januari 2017 kl. 10.00 – c:a kl 14.00
Plats:                           
Hälsans Hus, Mårtenstorget 6, Lund
Kostnad:                       Workshop 150 kronor (inkl. lunchmacka och fika)
Information:                  Kontakta någon i styrgruppen, se nedan
Anmälan:                      Mia Maria Andersson, miamar07@yahoo.com, 070-285 13 83

Du anmäler dig genom att sätta in 150 kr på: Sparbanken Skåne Färs och Frosta Sparbank, clearing nr 8313-9 kontonr 74 060 155-4, skriv ihop siffrorna utan bindestreck. Glöm inte att skriva ditt namn på insättningen. Mailanmäl då också till Mia. Sista anmälningsdag är den 9 januari 2017.

Efter sessionerna finns möjlighet att följas åt för gemensam måltid på restaurang.

Meddela gärna om du vill ställa upp som terapeut, nu eller vid ett senare tillfälle.

Deltagande föreningar:
Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se
SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se
Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu
Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se
SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se

Styrgruppen i Skåne:

Henrik Lindeberg                  Mia Maria Andersson       Robert Mowitz
Psykosyntesförbundet           Symbolföreningen            SAG
info@novahumanresurs.se    miamar07@yahoo.com     robert.mowitz@gestaltifokus.se
073-816 97 46                     070-285 13 83                 070-679 31 37