Lördagen den 17 september 2016 kl. 10 – 17

Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar resp. skiljer oss och vad vi kan lära av varandra. Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och tre terapeuter från våra olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina varierande sätt att närma sig klientens problem.

De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträffen”,
ett namn som pekar på de släktskap vi har. Inbjudan går enbart ut till medlemmar i våra olika ”kusin”-föreningar.

Varje förening har tilldelats ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn …

 Tid:   Lördag 17 september 2016 kl. 10 – 17  
Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Stockholm. T-Ropsten        
Kostnad: 300 kr inkl. lunchsallad          
 Anmälan:  Med mailadress och föreningstillhörighet till Carina Larsson,    
  carina@psykosyntesforbundet.se    

OBS! Gör din anmälan senast den 19 augusti 2016!

Bakom inbjudan står följande ”kusin”-föreningar:  Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se; SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se; Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu; Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se; SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se; Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se