AAP Association for the Advancement of Psychosynthesis

Psychosynthesis_Quarterly_December_2012.pdf

Ansvarsförsäkring och andra försäkringar

Fråga: Jag undrar om förbundet har förmånliga ansvarsförsäkringar om man blir medlem? Vad kostar en försäkring för en samtalsterapeut/coach? Svar: Ja! Normalpremien för ansvarsförsäkring är 1400 kr och våra medlemmar betalar 800 kr/år (mars 2015).

Läs mer här

Så här ansöker du:

Ladda ner ansökan med produktinformation genom Gefvert försäkringsmäklares hemsida, under fliken Alternativmedicin. Klicka på länken “Läs mer här” ovan.

Skriv ut ansökan, fyll i, underteckna och sänd den i original till www.gefvert.se

Därefter kommer Du att bli kontaktad direkt av Gefvert försäkringsmäklare, med försäkringsbrev och uppgifter om betalningssätt.

Gefvert försäkringsmäklare erbjuder dig följande:

  • Patientansvarsförsäkring (ansvar mot felbehandling), vilken också inkluderar även kundolycksfall
  • Företagsförsäkring (för din verksamhet i övrigt)
  • Sjukavbrottsförsäkring (betalar ditt företags fasta kostnader om du blir arbetsoförmögen under en längre tid)