Vad är en mentor?

Din mentor är din följeslagare när du utvecklar dig i din profession

Ditt jobb är en viktig del av ditt liv. Du är duktig på det du gör, men du känner att du inte får ut din fulla potential. Du skulle behöva någon som är fristående, utanför jobbet att utbyta tankar med och som vill stödja dig i din utveckling. Självklart kan du som privatperson anlita en mentor som kan hjälpa dig framåt i din yrkeskarriär. Det är kanske inte heller inom din nuvarande organisation du vill utvecklas.

Att träffa en mentor i psykosyntes är att bestämma sig för att arbeta med sig själv på ett nytt sätt. Både kropp, själ, tankar och känslor får finnas med i samtalen.

Varför en mentor i psykosyntes?

En mentor i psykosyntes är en erfaren person som följer dig under en längre tid, kanske ett år eller mer. Ni träffas regelbundet, kanske en gång i månaden. Ni bygger sakta upp en ömsesidig tillit och relation och kan bolla de frågeställningar du har behov av. Exempel på frågor kan vara hur du fungerar som ledare, balansen mellan arbete och familj eller hur du vill att din utveckling framåt ska se ut. Du och din mentor bestämmer gemensamt innehållet.

Mentorn behöver inte nödvändigtvis ha detaljkunskaper om ditt verksamhetsområde. Det kan till och med vara en fördel i vissa lägen att hen inte har det.

Mentorns roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är i din yrkesroll, vilka behov du har och hur du hittar vägen till det yrkesliv du vill ha.

Rent praktiskt använder mentorn olika tekniker i era möten, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, bild, modeller och rörelse med mera. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Att arbeta med sig själv som yrkesperson är både givande det leder framåt. Säkert är att det påverkar och förändrar.

Vad är psykosyntes?

Människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykologin som den italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan.

För att nå samspelet används tekniker från psykoanalys och medicin till filosofi, andlighet och modern vetenskap. Ett helhetstänk och ett system för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande. Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska hos var och en. Istället för att se svårigheter, medvetna eller omedvetna, som begränsande, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential. Mentorns verktyg/teknik hjälper dig identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du.

När du identifierat ditt beteende, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande och förändring. Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. Att identifiera dina olika beteendemönster, iaktta dem under trygga samtalsformer och acceptera dem som utgångspunkt för din utveckling är några andra viktiga delar i mötena.

Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.

Psykosyntesmentorn

  • har minst 1 års psykosyntesutbildning (EMCC-godkänd)
  • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling

En mentor i psykosyntes

  • skapar en personlig relation till dig
  • följer dig i din utveckling
  • har lång livserfarenhet
  • arbetar med kreativa uttryck för att nå djupare insikt
  • har ett psykosyntesiskt förhållningssätt och attityd till livet, ett sätt för personlig och professionell utveckling