När inbjudan gick ut till nätverksfrukost var det många som sa ”äntligen, vad bra att det börjar igen, det har vi saknat!”. 

Temat på den här första nätverksfrukosten var ”uppstart”. Den inleddes med att alla deltagarna presenterade sig och fick beskriva sina behov vid kommande träffar. Idéer som kom upp handlade bland annat om hur man marknadsför sig och hittar klienter som ny coach eller terapeut, hur man stärker sitt namn eller företagsnamn som varumärke och att reflektera och lära om hur vi ska sprida psykosyntesen på bästa sätt och hur vi kortfattat kan beskriva den. 

En deltagare var, förutom diplomerad samtalscoach, även certifierad kommunikolog och det fanns en nyfikenhet om vad kommunikologi innebär. 

Ett förslag var också att ta med sig en vän som ännu inte är medlem för att marknadsföra nytta med att vara medlem i Psykosyntesförbundet. 

Nätverksfrukostarna kommer vara ungefär var sjätte vecka med start i början av september. Ett första tema kommer då handla om konsten att bygga varumärke och att starta upp sitt företag. Idén är att vi har en kort föreläsning, ett erfarenhetsutbyte på temat och att frukosten avslutas med mingel. 

Håll ögonen öppna – inbjudan kommer både via Psykoysntesförbundets hemsida och i Facebookgruppen Psykosyntesförbundets medlemmar.

Har du idéer eller frågor – kontakta Cilla Björk via e-post.