Psykosyntes

Psykosyntes är en psykologi med själ och en utvecklingsprocess som används både individuellt och i grupper. Längtan efter att balansera kärlek och vilja för att skapa en helhet i vårt inre och vara inkluderande är central begrepp. Här berättar vi mer om psykosyntesen och våra medlemmars utbildning. Följ med på en resa i kropp, själ, tankar och känslor.

Alla våra yrkesverksamma medlemmar har någon eller några av de tre utbildningar med Psykosyntesen som grund som beskrivs längre ner. Många av oss har även kompletterande erfarenheter och utbildningar. Utöver den korta beskrivningen av de tre utbildningarna kan ni läsa mer om dem i länkarna som vi hänvisar till.

Kärnan i Psykosyntesen är de sju grundpelarna. Klicka på bilden till höger.

Roberto Assagioli

Psykosyntesen grundades av den italienska läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli och är spridd över världen. Det är en utvecklingsorienterad psykologi som används i coaching, i djupare processer som samtalsterapi och i organisationsutveckling samt i handledning och mentorskap.

Assagioli utvecklade snabbt ett intresse för att ta tillvara influenser från västerländsk och österländsk filosofi och psykologi och skapade Psykosyntesen. Assagiolis grundtanke är att Psykosyntesen ständigt ska utvecklas vilket troligen är anledningen till att den tillämpas och känns modern än idag, nästan 100 år efter den grundades.

Här är en intervju med Assagioli 85 år gammal, 1973, året innan han dog. Länk

Samtalscoach

Vill du hitta dina naturliga styrkor, söker du personlig utveckling eller vill väcka din längtan?

Det är inte alltid lätt att välja vilken väg du skall ta, ibland tar livet oväntade vägar. En coach tror på din förmåga att nå nya mål och vet att du inom dig har svaret på dina frågor. En coach har erfarenheten och modet och kan utmana dig och dina rädslor och hinder. För många känns det som en befrielse att få upptäcka och växa med sin egen inre styrka.

Psykosyntesen använder din möjlighet till utveckling som utgångspunkt för att sortera tankar som leder till självinsikt och handlingskraft. Vägen till förändring går stegvis, inom en viss tid och mot det mål du själv väljer.

Psykosyntescoachen

  • har minst 2 års utbildning (EMCC-godkänd)
  • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
  • arbetar med individer, par och grupper

Klicka på bilden till höger.


 

Samtalsterapeut

Att gå i terapi hos en samtalsterapeut i psykosyntes är att bestämma sig för att arbeta med sig själv på djupet.

 Tillsammans med terapeuten undersöker du det som skaver i dig. Det kan vara t.ex. stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i familjen eller i andra relationer. Terapeuten lyssnar utan att värdera och döma och har tillit till dig och den du innerst inne är.

Samtalsterapi i psykosyntes bygger på samverkan där vi jobbar med friskvård. Terapeutens roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv. Vägen till förändring går stegvis. Det sker på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt.

Psykosyntesterapeuten

  • har minst 3-4 års utbildning
  • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
  • arbetar med individer, par och grupper

Klicka på bilden till höger.

Om mig

Organisationskonsult 

Det ska kännas bra att gå till jobbet. Det är först när en ledare har arbetat med sig själv som han eller hon kan förstå medarbetarna och se deras potential. Därför ligger tonvikten på att förankra teorier i praktiken, genom individuella och gemensamma processer.

Organisationer som arbetar medvetet med utveckling har friskare medarbetare. En organisationskonsult arbetar med att synliggöra, stötta och utveckla chefer och medarbetare att gå mot gemensamma mål med både individens och organisationens bästa för ögonen.

Konsulten ”tar tempen” på organisationen, vilket hjälper er att genomföra de insatser som krävs för bra personligt ledarskap, samarbete, chefskap och medarbetarskap.

En organisationskonsult

  • har 3 års utbildning
  • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
  • arbetar med medarbetare och chefer

Klicka på bilden till höger.