Regionansvariga

Följande personer är regionansvariga inom Psykosyntesförbundet för de olika regioner:

Henrik Lindeberg, Södra Sverige

Christel Dopping, Mellersta Sverige Stockholm

Helena Radö, Västra Sverige

Karin Stenman, Norra Sverige

 

psykosyntesforbundet