Regionansvariga

Följande personer är regionansvariga inom Psykosyntesförbundet för de olika regioner:

Vakant, Södra Sverige

Christel Dopping, Mellersta Sverige Stockholm

Vakant, Västra Sverige

Vakant, Norra Sverige

 

psykosyntesforbundet