Samtalsstöd

Samtalscoaching

Coaching är varken rådgivning eller terapi! I ett coachande samtal utgår vi från nuläget och tar dig mot ett bestämt mål som vi tillsammans utforskar hur det kan se ut. Coaching innebär att medvetandegöra det som sker när vi människor hamnar i olika situationer som är mer eller mindre önskvärda eller vill ha en förändring av något i vårt liv. Vi ser till hela människan och har syfte och mening i fokus.  Samtalscoachen använder sig också av så kallad ”kognitiv psykosyntes”, dvs. att hitta lösningar som för dig framåt mot målet utan att titta så långt tillbaka på bakomliggande faktorer/historia.

Psykosyntescoachen
• har minst 2 års utbildning (EMCC-godkänd)
• har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
• arbetar med individer, par och grupper

Psykosyntescoaching
• strävar framåt och skapar energi och mod genom insikt
• arbetar med kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
• ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester
• är ett förhållningssätt och attityd till livet, ett sätt för personlig utveckling

Samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi handlar om att vilja känna sig själv mer på djupet. Ibland vet vi inte varför vi känner som vi gör, beter oss och agerar som vi gör, eller vilka våra egentliga behov och längtan är. Det kan vara så att man väljer att gå i samtalsterapi för att bli bättre på att göra medvetna val, att utmana sig själv att möta hinder som man kanske inte ens har sett själv. I samtalsterapi gör vi det omedvetna mer medvetet och möter våra egna smärtor och sår på ett tryggt sätt. Här används mer psykodynamisk terapi (historia och bakomliggande faktorer) än fokus på lösningar.

Psykosyntesterapeuten

• har minst 3-4 års utbildning
• har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
• arbetar med individer, par och grupper

Psykosyntesterapi

• går på djupet och strävar efter långsiktighet
• får ta tid, även om det ibland kan gå snabbt
• arbetar med t ex metaforer och andra kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
• ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester

Vad är psykosyntes?

Människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykologin som den italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan.

För att nå samspelet används tekniker från psykoanalys och medicin till filosofi, andlighet och modern vetenskap. Ett helhetstänk och ett system för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande. Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska hos var och en. Istället för att se svårigheter, medvetna eller omedvetna, som begränsande, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential. Mentorns verktyg/teknik hjälper dig identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du.

När du identifierat ditt beteende, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande och förändring. Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. Att identifiera dina olika beteendemönster, iaktta dem under trygga samtalsformer och acceptera dem som utgångspunkt för din utveckling är några andra viktiga delar i mötena.

Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.