Styrelse

 

Christel Dopping, Ordförande, Etiska rådet, Medlemsvärvning, Regionansvarig Stockholm och mellersta Sverige

Ylva Nyhlén, Ordinarie ledamot, Vice ordförande, Ekonomiansvarig

Anita Malmros, Ordinarie ledamot, Kusinträffansvarig

Charlotte Mofors Blixt, Ordinarie ledamot, Auktorisationsråd (sammankallande)

Carola Lööf, Ordinarie ledamot, Kansliet

Cecilia Björk, Suppleant, Kommunikation, Sociala medier

Maria ”Ia” Arhusiander Rojas, Suppleant

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett e-mail till medlem@psykosyntesforbundet.se.

psykosyntesförbundets styrelse