Styrelse

 

Anette Högberg, Ordförande, Etiska rådet, Medlemsvärvning

Christel Dopping, Ordinarie ledamot, Vice ordförande, Regionansvarig Stockholm och mellersta Sverige

Anita Malmros, Ordinarie ledamot, Ekonomiansvarig

Charlotte Mofors Blixt, Ordinarie ledamot, Kanslist, Auktorisationsråd (sammankallande)

Karin Stenman, Ordinarie ledamot, Regionansvarig Norra Sverige

Carola Lööf, Ordinarie ledamot, Sociala medier

Ylva Nyhlén, Ordinarie ledamot, Hemsida, Ramverket

Roland Axelsson, Suppleant, Kusinträffar

Lisa Hjulström, Suppleant, Sekreterare

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett e-mail till medlem@psykosyntesforbundet.se.

psykosyntesförbundets styrelse