Onsdagen den 1 februari kl. 18-21 i Stockholm, Skeppsbron 32.

Program:

  • Regionansvarig Christel Dopping hälsar välkomna.
  • Ordföranden i förbundet, Anette Högberg, presenterar sig själv och förbundet.
  • Svante Björklund, samtalsterapeut och -coach, organisationskonsult samt f.d. lärare på HumaNova, håller ett föredrag om Assagioli med fokus på hans forskning.
  • Nadja Gruberg, bildterapeut och dramapedagog, fokuserar på bildens skapande och uttryck, hur en uttryckande konstterapeut arbetar och berättar om de verktyg som hon använder sig av (röst, bilder, drömmar).
  • Ann-Christin Rosén, socionom, organisations- och gestaltkonsult, pratar om det systemiska perspektivet i förhållande till såväl organisationer som individer samt hur man kan arbeta terapeutiskt med det verktyget.

Ta chansen att träffa andra samtalsterapeuter och -coacher i ett spännande och stimulerande nätverk. Vi bjuder på smörgås i fikapausen.

O.S.A. senast 25 januari till medlem@psykosyntesforbundet.se

Hälsningar,

Christel Dopping

Regionansvarig för mellersta Sverige/Stockholm