Till medlemmarna i Psykosyntesförbundet!

Varmt välkomna till regionmöte för region Syd som äger rum på Hälsans Hus
Mårtenstorget 6 (ingång från gården), onsdag den 8 november kl. 18-20.

Program:

  • Regionansvarig Henrik Lindeberg och styrelseledamot Roland Axelsson hälsar välkomna och presenterar kort förbundet
  • Vi går igenom vårt vidareutbildningsbehov, vad som finns i södra Sverige och hur vi kan gå vidare för att utöka utbildningsinsatserna
  • Information om arbetet med kusinträffar (Lika-Olika-Unika)
  • Arbetet på sociala medier och hur vi kan utveckla vårt nätverk i södra Sverige
  • Övriga frågor (anmäl gärna något du vill ta upp)

Ta chansen att träffa andra samtalsterapeuter och -coacher i ett spännande och stimulerande nätverk. Vi bjuder på kvällsfika.

O.S.A. senast 5 november till henrik@psykosyntesforbundet.se

Hälsningar,
Henrik Lindeberg
Regionansvarig för Psykosyntesförbundet, region Syd