Välkommen till Psykosyntesen!

Professionell individ- och teamutveckling i tiden

Du som söker en  samtalsterapeut, samtalscoach och/eller organisationskonsult inom området psykosyntes kan göra en ”sökning” nedan bland förbundets medlemmar.

Vi är ett oberoende yrkesförbund som är öppet för yrkesverksamma inom området psykosyntes. Vi välkomnar också psykosyntesstuderande och andra intresserade att bli stödjande medlemmar.

Psykosyntesförbundet.se

Hos Psykosyntesförbundet möter du som är intresserad av personlig utveckling och teamutveckling oss som dagligen arbetar med dessa frågor med psykosyntesen som grund.

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Den omfattar ett systemiskt synsätt och strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor.

Genom att bli vän även med mina mindre bra sidor och acceptera mig själv som jag är vägleds jag till att nå min potential. Fokus ligger på det friska hos mig och mina svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Jag är unik. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå min potential och min egen unika helhet utgör centrala delar i Psykosyntesen. Att utveckla och tillämpa god vilja och göra gott för mig själv och för andra är ett annat viktigt område.

Jag utvecklar förmåga att känna empati och att samverka med min omgivning. Och jag ser på mig själv och andra på ett ickevärderande sätt. När jag tillämpar Psykosyntesen tillför jag energi, en riktning och ett lugn i mitt liv. Jag är en aktiv medskapare i min livsprocess och lyssnar till min längtan.

Psykosyntes möjliggör en ständigt pågående utveckling och lärande, enskilt och tillsammans med andra, på till exempel din arbetsplats.

Nyheter

PSF Medlemsundersökning 2016

Det finns material från PSF medlemsundersökning för medlemmar under Medlemmar / Material (som inloggad). De flesta medlemmar är nöjda med verksamheten och skulle absolut rekommendera Psykosyntesförbundet för andra. läs mer

Hemsidans innehåll har överförts till denna nya sida

Psykosyntesförbundet tillsammans med IT-konsulten Anders Eriksson har arbetat med att bygga om vår hemsida. Vi fick börja om med arbetet  2015. Har du någon nyhet eller aktivitet, hör av dig till Psykosyntesförbundet, eller lägg själv in ett inlägg (se under Medlemmar... läs mer

SvD och psykosyntesen

Yolanda de Wanngård, vår medlem i Angered, har på ett mycket bra sätt argumenterat för friskvård sett ur ett psykosyntesiskt... läs mer

Psykosyntesens 7 Grundpelare – skrift

  Psykosyntesförbundet har gett ut en skrift om Psykosyntesens 7 grundpelare. Den presenterades på Psykosyntesförbundets 10-årsjubileum. Nedan följer en sammanfattning av de 7 grundpelarna som presenteras mer utförligt i skriften. © Psykosyntesförbundet... läs mer

Öppna terapirummet för forskning

Ett radioprogram från SR.SE Det är tid att vi får mera insyn i vad som händer i terapirummet. Det menar Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi, som driver test med att låta patienter bedöma i enkäter hur man upplevt kontakten med terapeuten och hur man mår... läs mer

Välkomna till Årsmöte den 12 mars 2016 i Stockholm

Kallelse till Psykosyntesförbundets årsmöte Lördagen den 12 mars 2016 10.00 – 15.00 Lokal: HumaNova, Skeppsbron 32, Stockholm 09:45 Välkommen – Kaffe/te 10.00 Årsmöte. Dagordning och övriga detaljer – se nästa sida 12.15 Lunch 13.15 Mats Graffman – Vad... läs mer

Nätverksträff den 16 feb. 2016 kl. 7.45-9.00 i Stockholm

NÄTVERKA med oss! Välkomna på en morgonfika tisdagen den 16 februari kl 7.45-9.00. Psykosyntesförbundet ger tillfälle att träffas samt nätverka. Du får: – träffa andra medlemmar inom Psykosyntesförbundet – tips och idéer om hur du och din verksamhet kan... läs mer

REGIONMÖTE I MALMÖ, 26 jan. 2016 kl. 18.30

Välkommen till ett regionmöte i Psykosyntesförbundet! Dag: Tisdagen den 26 januari 2016 Tid: kl. 18.30 – 21.00 Plats: Spångatan 20 A i Malmö Kvällens Tema: ”Handledning” Åsa Brännborn talar om vikten av kontinuerlig handledning samt ger exempel på hur en handledning... läs mer