Psykosyntesförbundet

Välkommen till Psykosyntesen!

Professionell individ- och teamutveckling i tiden

Psykosyntes är en psykologi med själ och samtidigt en livsfilosofi. Den strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor och omfattar ett systemiskt synsätt på människa och organisation.

Psykosyntesen är praktisk och användbar i de flesta livssituationer och i din profession. Den möjliggör ständigt pågående utveckling och lärande, enskilt och i teamet.

Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar utgör centrala delar i Psykosyntesen. Att utveckla och tillämpa god vilja, göra gott för mig själv och för andra såväl som att lyssna på min egen inre längtan och mina behov.

Här möter du oss som dagligen arbetar med Psykosyntesen som grund och kan ge dig som person och/eller din organisation stöd i utvecklingsprocesser. Läs mer här om våra utbildningar (diplomeringar) och sök våra tjänster på den här sidan (Se höger marginal).

Psykosyntesförbundet.se

Nyheter

Psykosyntesens 7 Grundpelare – skrift

  Psykosyntesförbundet har gett ut en skrift om Psykosyntesens 7 grundpelare. Den presenterades på Psykosyntesförbundets 10-årsjubileum. Nedan följer en sammanfattning av de 7 grundpelarna som presenteras mer utförligt i skriften. © Psykosyntesförbundet...

läs mer

PSF Medlemsundersökning 2016

Det finns material från PSF medlemsundersökning för medlemmar under Medlemmar / Material (som inloggad). De flesta medlemmar är nöjda med verksamheten och skulle absolut rekommendera Psykosyntesförbundet för andra.

läs mer

SvD och psykosyntesen

Yolanda de Wanngård, vår medlem i Angered, har på ett mycket bra sätt argumenterat för friskvård sett ur ett psykosyntesiskt perspektiv.

läs mer

Öppna terapirummet för forskning

Ett radioprogram från SR.SE Det är tid att vi får mera insyn i vad som händer i terapirummet. Det menar Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi, som driver test med att låta patienter bedöma i enkäter hur man upplevt kontakten med terapeuten och hur man mår...

läs mer

Proposition från Behörighetsutredningen

Behörighetsutredningen kom med sitt betänkande 2010. I denna föreslogs bl a att vi psykosyntesare skulle kunna ingå i ett 'kvalitetsregister' under vissa betingelser. Nu har en proposition kommit baserat på den utredningen. Läs och begrunda:...

läs mer

Varmt välkomna till regionmöte i Stockholm!

Onsdagen den 1 februari kl. 18-21 i Stockholm, Skeppsbron 32. Program: Regionansvarig Christel Dopping hälsar välkomna. Ordföranden i förbundet, Anette Högberg, presenterar sig själv och förbundet. Svante Björklund, samtalsterapeut och -coach, organisationskonsult...

läs mer

Lika – Olika – Unika

Kusinträff i Lund Söndag den 22 januari 2017 kl. 10.00 – 14.00 på Hälsans Hus i Lund på Mårtenstorget 6. Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och dela erfarenheter. Vi reflekterar tillsammans om vad som förenar resp. skiljer våra...

läs mer