Etiska regler – för din trygghet

Psykosyntesförbundets etiska regler gäller för alla yrkesverksamma medlemmar.

Innebörden av de etiska reglerna är att du som klient ska:

  • Känna trygghet i din kontakt med våra yrkesverksamma medlemmar

och

  • Skapa tydliga ramar i mötet med en yrkesverksam medlem

Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning är några av kraven på den yrkesverksamma medlemmen.

De etiska reglerna hittar du här.

Klient/adept som är missnöjd med en yrkesverksam medlems arbete kan anmäla detta till Psykosyntesförbundets Etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning. Hur en anmälan går till kan du läsa mer om här.