Styrelse

Styrelsens sammansättning 2022

Eva Karlsson, Ordförande

Elise Antman, Ordinarie ledamot

Karin Kronborg, Ordinarie ledamot

Marie Eriksson Osborne, Ordinarie ledamot

Anna Ryttberg, Ordinarie ledamot

Isabell Granskog, Suppleant

Eva Rozgoni, Suppleant

Veronica Malm, Suppleant

Birgitta Linder, Suppleant

 

 

 

Fakturaadress:
Psykosyntesförbundet
c/o Stelly ekonomipartner
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Org.nr: 802419-9914

Regionansvariga

NN, Lund och södra Sverige

NN, Stockholm och mellersta Sverige

NN, Göteborg och västra Sverige

Isabell Granskog, Norra Sverige

Etiska rådet

Ia Astvik Mårtensson; Leg psykoterapeut, Dipl gestaltterapeut

Ulf Gustavsson; Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund; Diplomerad HumaNova samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör

Övriga

NN, revisor

Carina Larsson, revisorsuppleant

NN, valberedning

NN, valberedning

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse.