Styrelse

Styrelsens sammansättning 2023

Eva Karlsson, Ordförande

Elise Antman, Ordinarie ledamot

Anna Ryttberg, Ordinarie ledamot

Marie Eriksson Osborne, Ordinarie ledamot

Eva Rozgoni, Ordinarie ledamot

Lisa Malkki, Ordinarie ledamot

Karin Andersson, Ordinarie ledamot

Åsa Lindberg, Suppleant

Eva-Lena Knutsson, Suppleant

Karin Kronborg, Suppleant

 

Fakturaadress:
Psykosyntesförbundet
c/o Stelly ekonomipartner
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Org.nr: 802419-9914

Regionansvariga

 

Vakant, Stockholm och mellersta Sverige
Karin Andersson, Norra Sverige

Lisa Malkki, Göteborg, Södra och västra Sverige

 

Etiska rådet

Ia Astvik Mårtensson
Leg psykoterapeut, Diplomerad gestaltterapeut

Ulf Gustavsson
Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund
Diplomerad samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör

Övriga

Maria Starenius, revisor

Carina Larsson, revisorsuppleant

Vakant, valberedning

Vakant, valberedning

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse.