Styrelse

Styrelsens sammansättning 2022

Eva Karlsson, Ordförande

Elise Antman, Ordinarie ledamot

Karin Kronborg, Ordinarie ledamot

Marie Eriksson Osborne, Ordinarie ledamot

Anna Ryttberg, Ordinarie ledamot

Isabell Granskog, Suppleant

Eva Rozgoni, Suppleant

Fakturaadress:
Psykosyntesförbundet
c/o Stelly ekonomipartner
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Org.nr: 802419-9914

Regionansvariga

Isabell Granskog, Norra Sverige

Vakant, Lund och södra Sverige

Vakant, Stockholm och mellersta Sverige

Vakant, Göteborg och västra Sverige

 

Etiska rådet

Ia Astvik Mårtensson
Leg psykoterapeut, Diplomerad gestaltterapeut

Ulf Gustavsson
Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund
Diplomerad samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör

Övriga

Maria Starenius, revisor

Carina Larsson, revisorsuppleant

Vakant, valberedning

Vakant, valberedning

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse.