Psykosyntesförbundets styrelse

Styrelsens sammansättning 2019

Christel Dopping, Ordförande

Ylva Nyhlén, Ordinarie ledamot

Anita Malmros, Ordinarie ledamot

Carola Lööf, Ordinarie ledamot

Lotta Bringlöf Pedersen, Ordinarie ledamot

Maria ”Ia” Arhusiander Rojas, Suppleant

Emelie Hasselhuhn, Suppleant

Lena Axtelius, Suppelant

Fakturaadress:
Psykosyntesförbundet
c/o Stavegren & Partners Ekonomikonsult AB
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

Org.nr: 802419-9914

Regionansvariga

Vakant, Södra Sverige

Lotta Bringlöf Pedersen, Mellersta Sverige Stockholm

Vakant, Västra Sverige

Vakant, Norra Sverige

Etiska rådet

Ia Astvik Mårtensson; Leg psykoterapeut, Dipl gestaltterapeut

Ulf Gustavsson; Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund; Diplomerad HumaNova samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör

Övriga

Carina Larsson, revisor

Karin Axzell Nymark, revisorsuppleant

Eva Rozgoni, valberedning

Mia Kolvik, valberedning

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse.