Psykosyntesförbundets styrelse

Styrelsens sammansättning 2020

Lotta Bringlöf Pedersen, Ordförande

Anita Malmros, Ordinarie ledamot

Elise Antman, Ordinarie ledamot

Linnea Hellström, Ordinarie ledamot

Nils Holmlöv, Ordinarie ledamot

Irina Swahn, Ordinarie ledamot

Emelie Hasselhuhn, Suppleant

Marianne Larsson, Suppleant

Katarina Ehn, Suppleant

Fakturaadress:
Psykosyntesförbundet
c/o Stavegren & Partners Ekonomikonsult AB
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

Org.nr: 802419-9914

Regionansvariga

Marianne Larsson, Lund och södra Sverige

Linnea Hellström, Stockholm och mellersta Sverige

Vakant, Göteborg och västra Sverige

Vakant, Norra Sverige

Etiska rådet

Ia Astvik Mårtensson; Leg psykoterapeut, Dipl gestaltterapeut

Ulf Gustavsson; Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund; Diplomerad HumaNova samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör

Övriga

Karin Axzell Nymark, revisor

Carina Larsson, revisorsuppleant

Eva Rozgoni, valberedning

Mia Kolvik, valberedning

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse.