Styrelse

Styrelsens sammansättning 2023

Eva Karlsson, Ordförande

Anna-Klara Blanchart, Ordinarie ledamot

Elise Antman, Ordinarie ledamot

Jenny Hafrén, Ordinarie ledamot

Karin Andersson, Ordinarie ledamot

Lisa Malkki, Ordinarie ledamot

Marie Eriksson Osborne, Ordinarie ledamot

Susanne Granli, Ordinarie ledamot

Anna Ryttberg, Suppleant

Eva Rozgoni, Suppleant

Eva-Lena Knutsson, Suppleant

Åsa Lindberg, Suppleant

 

Fakturaadress:
Psykosyntesförbundet
c/o Stelly ekonomipartner
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Org.nr: 802419-9914

Regionansvariga

 

Vakant, Stockholm och mellersta Sverige
Karin Andersson, Norra Sverige

Lisa Malkki, Göteborg, Södra och västra Sverige

 

Etiska rådet

Ia Astvik Mårtensson
Leg psykoterapeut, Diplomerad gestaltterapeut

Ulf Gustavsson
Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund
Diplomerad samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör

Övriga

Maria Starenius, revisor

Katarina Ehn, revisorsuppleant

Vakant, valberedning

Vakant, valberedning

Auktorisationsrådet består av personer ur Psykosyntesförbundets styrelse.