Etiska regler – för din trygghet

Psykosyntesförbundets etiska regler gäller för alla yrkesverksamma medlemmar.

Innebörden av de etiska reglerna är att du som klient ska:

  • Känna trygghet i din kontakt med våra yrkesverksamma medlemmar
  • Skapa tydliga ramar i mötet med en yrkesverksam medlem

Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning är några av kraven på den yrkesverksamma medlemmen.

Klient/adept som är missnöjd med en yrkesverksam medlems arbete kan anmäla detta till Psykosyntesförbundets Etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning.

psykosyntes beteende kommunikation mogna