Ansök om medlemskap

Vår grundläggande syn

Yrkesverksam medlems arbete skall bygga på följande grunder:

  • Principen om människors lika värde
  • Respekten för både klientens och medlemmens integritet
  • Psykosyntesens inriktning och förhållningssätt

Yrkesverksam medlems arbete skall likaså bygga på Psykosyntesförbundets värdeord: Förtroendeskapande, Informerande, Nätverkande och Inkluderande.

Kvaliteststämpel

Auktorisation

För medlem

Logga in

Bli medlem

Registrera

Välkommen att ansöka om medlemskap i Psykosyntesförbundet.

Psykosyntesförbundet har två olika former av medlemskap

Ordinarie medlem (yrkesmedlem) kan den bli som har minst en 2-årig utbildning med godkänd yrkesdiplomering inom psykosyntes. Stödmedlem kan den bli som är studerande och som har påbörjat utbildning inom psykosyntes eller är intresserade av psykosyntes och som önskar stödja förbundets syfte och mål.

Medlemskapet gäller i ett år och kostar enligt följande:
  • 800 kr för ordinarie medlemskap (yrkesmedlem)
  • 400 kr stödmedlemskap (t.ex. studerande)

Medlemsavgiften gäller fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december. Vid ny anmälan efter 1 oktober gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.

Elektronisk faktura: medlemsavgiften faktureras via e-post därför är det viktigt att ange samma e-postadress som i medlemsansökan för att kontot ska kopplas ihop med dig som medlem.
  • För att styrka att du har minst en tvåårig utbildning ska diplomet/kursintyget lämnas i samband med din ansökan. Du kan skanna in det och skicka det med mejl till medlem@psykosyntesforbundet.se.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!