Psykosyntesvärldsdagen


Psykosyntesvärldsdagen den 20 september 2018

Med önskan om att främja psykosyntesen i Sverige samarrangerar nu Psykosyntesföreningen och Psykosyntesförbundet Psykosyntesvärldsdagen den 20 september för andra året i rad. Dagen firas genom att alla vi psykosyntesare runt om i världen tillsammans håller Assagiolis världsmeditation med syfte att sprida psykosyntesens goda krafter. Den följs av en föreläsning av Eva Sanner under rubriken “Naturens hemlighet- återfinn din plats i det stora sammanhanget“.

“Ny forskning berättar om tydliga positiva effekter – fysiskt, mentalt och emotionellt – av att tillbringa tid i naturen och uppleva den med våra sinnen. Naturens rytmer och årstider påverkar också våra cykler av skapande och vila, glädje och nedstämdhet. Vi knyter an, inte bara till människor utan också till platser och naturfenomen. En sådan anknytning ger en trygghet och tillhörighet som gör gott. Vad betyder det för vårt arbete som psykosyntesterapeuter att så många människor saknar detta viktiga, och vilken betydelse har det för människors mående att klimatet förändras, arter utrotas och ekosystem dör? Vilken roll kan psykosyntesen ha i en övergång till ett annat förhållningssätt till naturen i och omkring oss?”

Du kan självklart delta på plats i Göteborg. Föreläsningen sänds också via videolänk i lokaler i Stockholm och Helsingborg.

Varmt välkommen!

NÄR?
20 september 2018, kl 17.00 – 21.00
VAR?
Göteborg (live): PsykosyntesInstitutet Sverige AB, Engelbrektsgatan 7B
Stockholm (video): Stiftelsen PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32
Helsingborg (video): Ann-Charlotte Ohlsson, Kalmargatan 48
ANMÄLAN senast den 18 september
Läs mer och anmäl dig via applikationen Simplesignmeup. Även du som inte är medlem i något av förbunden är varmt välkommen.
Kostnad: Medlemmar 150 kr, icke-medlem 200 kr

IAGP kongress i Malmö den 31 juli – 4 augusti


IAGP:s kongress i Malmö

IAGP (International Association of Group Psychotherapy and Group Processes) är en paraplyorganisation för etablerade former av gruppsykoterapi och andra former av samhällsinriktat arbete med grupper. Kongresser äger rum vart tredje år i olika delar av världen, vid detta tillfälle för första gången i Sverige. Tid och plats är den 31 juli- 4 augusti i Malmö.

Utöver att utveckla kunskapen om grupper och dess terapeutiska potential har föreningen i ökande grad fokuserat på länder där svåra förhållanden och/eller krissituationer drabbar människor och där det finns ett ökande behov av gruppbildningar av mera demokratiska karaktär. Du kan läsa mer om föreningen på www.iagp.com.

Metamorphosis Artem 2018


M E T A M O R P H O S I S    A R T E M    2 0 1 8

Kompetensutbytesdag om Kreativt Gestaltande Terapier i Göteborg

 

Metamorphosis Artem betyder “Förvandlingens konst” och syftar på den förvandlande och läkande potential som finns i konstnärliga uttryckssätt; i sig själva, men också i möte med olika terapiformer. Konsten har använts terapeutiskt sedan urminnes tider, i allt från drömarbete till bildskapande och dramatik. Välkommen på en heldag i detta mångfacetterade ämne!

TID & PLATS 

Lördag den 1:e september 2018, kl.10.00 -17.00 på Medborgarskolan, Haga Östergata 12, våning 3, Göteborg. Närmaste hållplats är Järntorget.

KOSTNAD & ANMÄLAN

750 kr inklusive fika. Anmäl dig och betala in deltagaravgiften via Medborgarskolans hemsida, kursnummer 35796 (klicka på logga nedan – OBS! Öppnar v.12). Ange ditt yrke i Meddelande-fältet.

MÅLGRUPP & BIDRAG

Dagen är avsedd för terapeuter samt konstutövare med konstterapeutiskt intresse.

Kliniskt verksamma konstterapeuter och konstnärligt utövande deltagare uppmuntras delta med eget bidrag, såsom en presentation av det egna arbetet, en idé, en uppsats eller forskning. Även en workshop eller ett konstnärligt framträdande är varmt välkommet. För att anmäla eget bidrag klicka HÄR

ÖVRIGT

Vid frågor vänligen maila info@konstnarligaterapier.se

Vi som arrangerar denna dag är leg. psykoterapeut & psykodramatiker Christina Hagelthorn samt Åsa Viklund, socionom med vidareutbildning i psykoterapi, symbolarbete och familjeterapi. Knutna till oss har vi en arbetsgrupp med representanter från olika konstnärliga och konstterapeutiska områden.

Under dagen kommer olika kreativa terapier såsom exempelvis musik-, dans-, bild-, drama-, symbol- och uttryckande konstterapi att representeras med inspirerande presentationer och workshops. Konstutövare kommer att bidra med livgivande framträdanden. Det kommer också ges möjlighet till nydanande möten och arbete kring tänkbara framtida samarbeten.

Psykosyntesvärldsdagen 2017


De två förbunden Psykosyntesföreningen och Psykosyntesförbundet har beslutat att i sann psykosyntesanda göra ett samarrangemang kring psykosyntesens nya världsdag den 20 september med önskan om att främja psykostsyntesen i Sverige.

Anmäl dig här

https://goo.gl/forms/Sh6jUZeSfdFjxIFC3

Sista anmälningsdag 15 september 2017

Live i Stockholm och via videolänk i Göteborg

 

20 september 2017 kl. 17-21

 • 17.00 Dörrarna öppnas och 17.15 Välkomna och presentation
 • World day of Psychosynthesis meditation – Assagiolis världsmeditation
  Vi håller tillsammans med psykosyntesare runt om i världen Assagiolis världsmeditation med syfte att sprida psykosyntesens god krafter.
 • Inbjuden gäst föreläser under kvällen; Kenneth Sørensen psykosyntesterapeut och författare från Danmark som 2016 gav ut boken Soul of Psychosynthesis; The Seven Core Concepts. Kenneth har studerat vid Humanova Malmö, NIP i Oslo samt vid The PsychosynthesisTrust i London. Han kommer att tala om:
  1. Syntesen och den nödvändiga transformerande vägen dit
  2. Soul of Psychosynthesis

  19.45 Mingel och förtäring med avslutning 21.00

Plats: Stockholm, Helhetshälsan, Torsgatan 8b
Plats: Göteborg, Humanova, Norra Allégatan 7

Varmt välkomna!!

Citat från Psykosynteskonferensen i Italien 2016 där man enades om att starta World day of Psychosynthesis.

“During the Taormina Conference in June 2016 (Psychosynthesis for the Future) we put forward the idea of establishing a World Day of Psychosynthesis to be celebrated by any person or group anywhere in the world on the 20th September, each year. We are also suggesting a meditation outline for use during that day. The aim is to create a network for linking energetically on different levels. Each of us can link to this network in the way you may think most appropriate for your context, individually or in a group, with the awareness that you are making your own contribution to a movement of convergence and unification, getting ready for a further convergence and unification in Humanity Itself, which will lead to the creation of a new world.”

“We invite all groups, centers and individuals that resonate with this idea to join us, in any way you find it constructive and helpful to disseminate the idea. Many groups around the world will be holding a special meeting for the event, others are joining us by using the meditation outline printed in the attached card. The card displays an image from an Assagioli manuscript that has been the source of inspiration for this initiative. Please feel free to circulate it and spread the word to your coworkers, friends and contacts in your social media pages.” – Luce Ramorino – Mike Malagreca

PEER-TO-PEER SUPERVISION: Anchoring into the ‘I’


PEER-TO-PEER SUPERVISION: 
ANCHORING INTO THE ‘I’ 

The intent and Purpose of this supervision session is to explore with the group various ways, strategies, techniques and specific tools we use as professionals to anchor the “new awareness” emerging as we work with clients into the ‘I’, and how we also anchor ourselves into the ‘I’.

 Facilitated by Cristina Pelizzatti (from Italy)
www.cristina-pelizzatti.com
http://www.psychosynthesislifecoach.com
 

Saturday, August 26, 2017 (Zoom online)
10am – 12:30pm (Eastern US time)
Use this time zone converter for your local time:
http://www.thetimezoneconverter.com

In order to participate, please be prepared to present a case for supervision and feedback in a peer to peer discussion format, through a spirit and mindset of Presence as a foundation of the process of “Explore, Expand, Empower” toward more ‘I’, then anchoring this awareness as a new way of Being.

As an example, we may explore how the problem of transference and countertransference can arise as we, as Guides, resonate with our clients through empathy, and how we manage these situations in realtime during the session so that the session closes with the client feeling empowered, rather than disempowered by the transfer/countertransfer process.

Our role as Guides is to immediately step outside this “danger zone” of transference/countertransference, and the accompanying emotional reaction when this feeling arises during the session. We have to be in the neutral and free space of the I/Self and from there, as Observer and Director of the contents and context become the external Self for the traveller (the coachee/client), or as described in Psychosynthesis, we become the External Unifying Center. This process leads to a re-orientation of the client toward him/herself, and by resonating in the sacred space of the Self, the client acquires a new awareness, a new vision of the situation, becoming more resilient and aligned with his/her Purpose. Our role is to enable the anchoring of this awareness into the ‘I’ of the client.

From there, we move onward, holding the space where the transpersonal process of Synthesis occurs, passing from a “fixed” mindset within which we are downloading data (being “stuck”), to a “growth” mindset characterized by the ability to listen and choosing to follow the “Call of the Self” with open mind, open heart, and open will. This is the state of Presencing, described in the Theory U (Otto Sharmer), having disidentified ourself and the client from the content limiting the perspective.

Facilitated by Cristina Pelizzatti: Cris dedicated her youth to climbing high mountains in the Alps where she is currently living, appreciating the beauty of the wilderness and the beauty of Art, being a “daughter of the Arts” (her father was an architect and multifaceted artist: http://www.eliopelizzatti.it, growing up between a small mountain village and the cosmopolitan world of her grandmother in Paris. She raced sleddog professionally for more than 20 years at world championship levels, a sport that brought her in contact with wilderness nature and intense work with beautiful Siberian Huskies and Wolves for more than 30 years, in Europe and North America.

During a series of life-changing events she resumed her passion for the study of the psyche, concentrating on the Transpersonal aspects, attaining a Masters in Indovedic Psychology as a foundation for subsequent Masters level studies in Psychosynthesis Counseling, Transpersonal Counseling, EcoCounseling (Ecopsychology applied in Counseling) and Psychoenergetics in Counseling. She has specialisations in Green Coaching (Life Coaching in Echopsychology- following a curriculum she developed with a colleague from the Ecopsychology school in Italy), has recently completed a further specialization as a Certified Resilience Practitioner, and is currently studying the “Foundation of Positive Psychology” with Penn University.

When not engaging with coaching clients on-line or in in person in her “natural” setting in the Orobian Alps, she also works as a Psychosynthesis Counselor. Since 2011 she is a volunteer at the pediatric department in the local hospital and conducts training sessions for volunteers working with pediatric patients as well as designing and conducting classes in Ecopsychology at a local school.

Trainer, practitioner and researcher, she brings into Synthesis the reconnection with our Self, through Nature, working in person, with groups, in educational and vocational settings, and on-line.

Certified Psychosynthesis Life Coach with The Synthesis Center (TSC), and Staff Member of TSC, Cris is co-founder and lead instructor of The Synthesis Center’s TransAlpine program currently providing a unique opportunity for Certified Psychosynthesis Life Coach training in the Italian language.

Credentials and References
Psychosynthesis Life Coach Trainer
Professional Advanced Counselor
Certified Psychosynthesis Life Coach (PLC)
Certified Psychosynthesis Counselor
Certified Resilience Practitioner
Staff Member of “The Synthesis Centre” USA
Professional member IAC, ACA, AAP
Accredited European Counselor EAC
Associate member AMAC – AC
Organisational member OMAC-AC
www.cristina-pelizzatti.com
http://www.psychosynthesislifecoach.com

You must pre-register for this virtual gathering on ZOOM. Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.

In order to participate, please be prepared to present a case for supervision and feedback.

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.

 

Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225