Reflektioner på TV4:s program Kalla fakta om Terapeuten

Psykosyntesförbundet vill ta tillfället i akt att reflektera över TV4:s program Kalla fakta som den 22/9 2022 sände ett reportageprogram med titeln Terapeuten, om en terapeut som agerar på ett oseriöst och gränslöst sätt gentemot sina klienter.

Kalla fakta lyfter inte fram samtalsterapeuter specifikt, men resonerar kring att titeln terapeut är oskyddad och därmed öppen för vem som helst att använda utan formell utbildning. Detsamma gäller för en rad andra etablerade yrkestitlar såsom t.ex. jurist eller journalist.

Psykosyntesförbundets yrkesverksamma medlemmar är diplomerade coacher, organisationskonsulter samt samtalsterapeuter där flertalet också har basutbildning i psykoterapi (Steg 1).

Psykosyntesförbundets etiska regler gäller för alla yrkesverksamma medlemmar. Innebörden av dessa är till för att klienten ska känna trygghet i sin kontakt med våra yrkesverksamma medlemmar samt skapa tydliga ramar i mötet med en yrkesverksam medlem. Etiska rådet finns också till hands för våra klienter och oss själva för frågor

Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning är några av kraven som förbundet ställer på en yrkesverksam medlem.

Psykosyntesförbundet vill i sammanhanget påminna om vikten av att du som yrkesverksam medlem innehar en behandlingsskadeförsäkring som ger skydd för såväl dig som utövare som din klient.

  • Historiskt har det förekommit politiska initiativ att vi i Sverige skulle få ett system tex som det finns i tex Norge där vårdnära yrkesutövare ( t.ex samtalsterapeuter) registrerats och skriver på riktlinjer och regler i sin yrkesroll. Detta förslag motarbetades då av tex Psykologförbundet då detta skulle ge andra utövare “legitimitet”(vårt ordval). HumaNova och Psykosyntesförbundet ställde sig då positiva till ett sådant register. Inget nytt sådant initiativ finns inte i dagsläget.