Roberto Assagioli (1888-1974) var en italiensk psykiater och den som i början av seklet formulerade psykosyntesens teorier.

Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen där både Freud och Jung såg honom som den italienska psykoanalysens ledare. Assagioli bröt sig dock ur den freudianska ortodoxin då han fann den för begränsad och med för stort fokus på det sjuka hos människan. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer men som tidvis fungerar sämre. Han ville skapa en psykologi som gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt.

Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.
∼ Roberto Assagioli ∼

Psykosyntesen grundades av den italienska läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli och är spridd över världen. Det är en utvecklingsorienterad psykologi som används i coaching, i djupare processer som samtalsterapi och i organisationsutveckling samt i handledning och mentorskap.

Assagioli utvecklade snabbt ett intresse för att ta tillvara influenser från västerländsk och österländsk filosofi och psykologi och skapade Psykosyntesen. Assagiolis grundtanke är att Psykosyntesen ständigt ska utvecklas vilket troligen är anledningen till att den tillämpas och känns modern än idag, nästan 100 år efter den grundades.

Här är en intervju med Assagioli 85 år gammal, 1973, året innan han dog.