Psykosyntesens grundtankar

Psykosyntesens grundtankar

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli, vår potential. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. Detta är grunden i Psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli.

 

Vad innebär det att arbeta med psykosyntesen som grund?

Inom psykosyntesen är Viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Om vi verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Vi behöver omsätta våra insikter i praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja. Det är viljan som på en djupare nivå leder oss mot vårt individuella sätt att skapa och uttrycka våra talanger. Vilja står i intimt samband med vår innersta kärna – vårt ”Jag”.

Genom våra svårigheter utvecklas vi som människor. Oro, depression och ångest är oftast nedtryckta känslor och otillfredsställda behov. Det är friska reaktioner på en sjuk situation. Vi mår dåligt när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning.

Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och tillkortakommanden som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva – där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad.

Den personliga utvecklingen spelar också roll i våra relationer till andra och till grupper på t ex arbetsplatsen.

Styrkan hos psykosyntesen ligger framför allt i att genom samtal hitta lösningar. Men psykosyntesen införlivar även andra metoder bl.a. meditation, gestalt- och kognitiv terapi samt målning.

 

”Smärtan är inte i vägen – den är vägen”

Vad är psykosyntes?

Människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykologin som den italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan.

För att nå samspelet används tekniker från psykoanalys och medicin till filosofi, andlighet och modern vetenskap. Ett helhetstänk och ett system för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande. Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska hos var och en. Istället för att se svårigheter, medvetna eller omedvetna, som begränsande, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential. Coachens verktyg/teknik hjälper dig identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du. När du identifierat ditt beteende, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande och förändring. Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. Att identifiera dina olika beteendemönster, iaktta dem under trygga samtalsformer och acceptera att livet är några andra viktiga delar i coachingen. Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!