Hantering av personuppgifter

För Psykosyntesförbundet är din personliga integritet viktig. Denna integritetspolicy förklarar hur insamlandet och användandet av din personliga information sker i förbundet. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att höra av dig ifall du har frågor.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan ledas till en fysisk, nu levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.