Att anlita yrkesmedlem

För företag

Behöver du utveckla ditt team, få hjälp med att hantera konflikter eller få verktyg för en bättre kommunikation?

När du som företagare anlitar en psykosynteskonsult så innebär det att vi arbetar utifrån ett upplevelsebaserat förhållningssätt där erfarenheter och lärande integreras på ett djupare plan än om utbildningen hade bedrivits i mer traditionell föreläsningsform. Vi utgår från ett helhetsperspektiv men ger också kunskaper om såväl kognitiva som affektiva aspekter av mänsklig utveckling. Att kroppen såväl som själen får vara med.

För privatpersoner

Psykosyntes är en psykologi och filosofi genom vilken vi ser människan som en helhet, där kropp, själ, känslor och intellekt samarbetar.

Alla människor rymmer såväl möjligheter som begränsningar, och varje begränsning kan vara ett frö till en ny möjlighet. När du anlitar en yrkesutbildad medlem i Psykosyntesförbundet är psykosyntesen grunden i våra möten. Vem kan hjälpa dig? Medlemmarna i Psykosyntesförbundet tillhör i huvudsak nedanstående yrkesroller. Klicka på någon av dessa för mer information.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!