Handledare

I det professionella samtalet eller situationen händer det att du hamnar i situationer där motpartens känslor blir dina egna, eller att motpartens historia väcker minnen hos dig som gör att du tappar närvaron i situationen.

Under handledningen uppmärksammar vi tillsammans de processer som sker i mötet. Du uppmuntras att se på vad som händer i en viss situation, hur du reagerar, varför du reagerat för att sedan kunna använda detta som en lärdom för kommande situationer.

Bland våra medlemmar finns det handledare till vilka du kan vända dig för kvalificerad handledning. Det finns flera typer av handledning. En är den yrkesmässiga handledningen, HUR vi ska göra för att göra ett professionellt arbete. Den andra är processhandledning, VARFÖR vi känner som vi gör i olika situationer.

Handledare i psykosyntes erbjuder framförallt processhandledning. Under handledningen uppmärksammar du de processer som sker i mötet. Du uppmuntras att använda din kreativitet, att frigöra dina resurser och att våga prova nya vägar.

Vi vänder oss till två målgrupper. Den ena är yrkesgrupper som i sin profession behöver handledning för att genomföra och följa upp olika typer av samtal och möten. T.ex. chefer, skolpersonal och vårdpersonal. Den andra är yrkesgrupper som har samtalet som grund i sin profession som mentorer, samtalsterapeuter, coacher och organisationskonsulter.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!