Samtalsstöd

Samtalscoaching

Coaching är varken rådgivning eller terapi! I ett coachande samtal utgår vi från nuläget och tar dig mot ett bestämt mål som vi tillsammans utforskar hur det kan se ut. Coaching innebär att medvetandegöra det som sker när vi människor hamnar i olika situationer som är mer eller mindre önskvärda eller vill ha en förändring av något i vårt liv. Vi ser till hela människan och har syfte och mening i fokus.  Samtalscoachen använder sig också av så kallad ”kognitiv psykosyntes”, dvs. att hitta lösningar som för dig framåt mot målet utan att titta så långt tillbaka på bakomliggande faktorer/historia.

• strävar framåt och skapar energi och mod genom insikt
• arbetar med kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
• ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester
• är ett förhållningssätt och attityd till livet, ett sätt för personlig utveckling

Samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi handlar om att vilja känna sig själv mer på djupet. Ibland vet vi inte varför vi känner som vi gör, beter oss och agerar som vi gör, eller vilka våra egentliga behov och längtan är. Det kan vara så att man väljer att gå i samtalsterapi för att bli bättre på att göra medvetna val, att utmana sig själv att möta hinder som man kanske inte ens har sett själv. I samtalsterapi gör vi det omedvetna mer medvetet och möter våra egna smärtor och sår på ett tryggt sätt. Här används mer psykodynamisk terapi (historia och bakomliggande faktorer) än fokus på lösningar.

• går på djupet och strävar efter långsiktighet
• får ta tid, även om det ibland kan gå snabbt
• arbetar med t ex metaforer och andra kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
• ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!