Par- och relationsterapeut

Till par- och relationsterapeuten kommer du och din partner, anhörig eller vän när ni upplevt att ni kört fast, står vid ett vägskäl, fastnat i mönster, inte kan kommunicera eller hantera konflikter konstruktivt.

Par- och relationsterapeuten utgår från att det är relationen som är klienten och att det finns två subjektiva ”sanningar” eller verklighetsbeskrivningar där ingen är rätt eller fel. Det innebär att båda parter får lika stort utrymme att komma till tals. Par- och relationsterapeuten lyssnar och speglar det som sägs, utan att värdera eller döma. Med kunskap om anknytningsteori, hjärnans utveckling, sexualitet och medberoende, lotsar par- och relationsterapeuten parterna mot en större förståelse för sig själva och varandra och mot mer samspel snarare än maktkamp.

Hur går terapin till?

En par- och relationsterapeut arbetar utifrån psykosyntes-, imago- och getaltterapi i syfte att hjälpa par eller andra familje-/vänskapsrelationer i olika frågor. Terapeutens uppgift är att möjliggöra personlig utveckling och stödja dig och din partner i olika skeden där kris och inre kaos tycks göra det svårt att hantera livssituationen. Utgångspunkten för samtalen är en medveten pardialog och empatisk kommunikation (NVC, Non violent Communication). Terapeuten arbetar under tystnadsplikt och sessionen är vanligtvis 90 minuter.

Rent praktiskt använder terapeuten olika tekniker i sitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina och din partners behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, bild, rörelse med mera. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Att arbeta med sig själv och sin relation kan vara både omskakande och tillfredsställande. Men säkert är att det påverkar och förändrar.

Par- och relationsterapeuten

  • har minst 4 års utbildning
  • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
  • arbetar med individer, par och grupper

Psykosyntesterapi

  • går på djupet och strävar efter långsiktighet
  • får ta tid, även om det ibland kan gå snabbt
  • arbetar med t ex metaforer och andra kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
  • ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!