Om oss

Psykosyntesförbundet är ett oberoende yrkesförbund öppet för yrkesverksamma som arbetar med psykosyntesen som grund.

Förbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling samt marknadsför förbundet och psykosyntesen till allmänheten, företag, organisationer och myndigheter. Vi välkomnar också psykosyntesstuderande och andra intresserade att bli stödjande medlemmar.

Vår vision är:

Alla har tillgång till hela sin potential

Vår mission är:

Medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling

Vi stöder detta genom att:

  • verka för informationsspridning om psykosyntes och dess yrkesutövare
  • verka för kvalitet och professionalism
  • vara växthuset för inspiration, utveckling och nätverkande

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!