Nya ordförarden har ordet


Kära medlemmar!

Ett nytt verksamhetsår står för dörren och vi i styrelsen ser fram emot att förvalta det förtroende vi fått på bästa sätt.

Årsmötet, som ägde rum den 3 mars, var startskottet för en delvis ny styrelse som kommer att lägga fokus på att fortsätta företräda förbundet, hålla möten i de olika regionerna, samarbeta med Psykosyntesföreningen, utveckla hemsidan, synas mer såväl på sociala medier som i samhället, samt inspirera, informera och på andra sätt sprida och stärka psykosyntesen. Årsmötet lockade i år 16 medlemmar, varav 12 med rösträtt. Vi fick bl.a. information om HumaNovas nya utbildningsstruktur av rektorn Anna Edengård och en inspirerande föreläsning om självmedkänsla med terapeuten tillika läraren Lotta Jarnesjö. Utöver samkväm, mat och mingel tackade vi också av Anette Högberg som hållit i ordförandeklubban i två år.

Vill du som medlem bidra är du varmt välkommen att kontakta oss. Ju fler vi är som hjälps åt, desto mer kan vi göra och desto roligare blir det. Bland önskemålen ­på nya medlemsaktiviteter (som framfördes just under årsmötet) fanns bokcirklar med relevant litteratur, film- och temakvällar, fler medlemsmöten samt fler bloggar på hemsidan. Känner du dig manad att driva något av detta eller har andra inspirerande idéer, hör av dig direkt till mig: christel@psykosyntesforbundet.se

Som ny ordförande med kommunikation som huvudintresse hoppas jag på mycket dialog och många samarbeten.

Avslutningsvis vill jag passa på att presentera mig lite kort. Jag har varit hängiven psykosyntesen sedan 2002, då jag första gången klev över tröskeln till HumaNova. Efter ett flertal utbildningar och fortbildningar arbetar jag idag som samtalsterapeut/-coach, parterapeut och handledare, bl.a. i sorgbearbetning. Sedan 2013 har jag också den stora förmånen att hålla klasser på HumaNova, både basåret ”Bli den du är” och samtalscoach-året. Sedan tidigare har jag en fil kand i journalistik, medier och kommunikation med 25 års erfarenhet som journalist, redaktör och medförfattare till ett flertal böcker inom segmentet personlig utveckling. Fritiden ägnar jag åt familjen med tre doppingungar i boet, sambo, tre bonusbarn, tennis, yoga och att jogga.

Nu kavlar vi upp ärmarna i nya styrelsen för att på olika sätt föra ut psykosyntesen i världen och samtidigt värna våra medlemmars intressen. Tillsammans kan vi vara till både nytta och glädje!

 

Christel Dopping, ordförande

 

Nya styrelsen

Ordförande:

Christel Dopping (nyval 1 år)

Ordinarie ledamöter:

Ylva Nyhlén (tilläggsval 1 år), även vice ordförande och ekonomiansvarig

Charlotte Mofors Blixt (omval 2 år), kanslist

Anita Malmros (tilläggsval 1 år), kusinträffansvarig

Carola Lööf (tilläggsval 1 år)

Suppleanter:

Cecilia Björk (nyval 1 år)

Maria ”Ia” Arhusiander Rojas (nyval 1 år)

HumaNova söker inspirerande föreläsare


Bästa Psykosynteskollega,

HumaNova söker inspirerande föreläsare.

HumaNova söker ständigt nya och spännande föreläsare till våra kostnadsfria seminarier. Detta är vårt sätt att sprida psykosyntes. Ämnen som just nu är aktuella är tex HSP, kost och psykisk hälsa, Neuropsykologi osv. Kanske har du ett ämne som vi inte alls tänkt på?

Om du är intresserad att hålla ett gratisseminarium och har ett ämne som du har erfarenhet av och vill dela med dig av så hör gärna av dig på info@humanova.com.

Varma hälsningar,

Mats Graffman och alla på HumaNova

 

Peer Supervision Group: Being resourceful


PEER SUPERVISION GROUP:

BEING RESOURCEFUL

Are you a psychosynthesis practitioner?  Do you sometimes feel you are operating in a vacuum?  Would you find it useful to share thoughts and get feedback on cases? If so, this is for you!

The intent and Purpose of this supervision session is to explore with the group various ways, strategies, techniques and specific tools we use as professionals, to be resourceful for our clients, by anchoring into our own source of resources: the I, the space of Awareness and Will, free of contents. In order to participate, please be prepared to present a case for supervision and feedback in a peer discussion format, facilitated by a trained psychosynthesis practitioner, through a spirit and mindset of Presence as a foundation of the process of “Explore, Expand, Empower” toward more ‘I’, then anchoring this awareness as a new way of Being Resourceful.

Facilitated by Cristina Pelizzatti (from Italy)

www.cristina-pelizzatti.com

http://www.psychosynthesislifecoach.com

 

Saturday, February 24, 2018

10am – 12:30pm (Eastern US time) 

Use this time zone converter for your local time: 

http://www.thetimezoneconverter.com

When there is an imbalance between demand and resources, what’s helps as “support”.

How is strengthening support a skill we can develop and how?

Where does the support come from?
Who is supporting what?

Who or what supports me in my integrity as an external resource?

Who or what in myself supports me in my totality?
We’ll explore how support comes from ourselves, from other people and from the environment around us, as a way to enhance ourselves, therefore, our clients.

Furthermore, we will explore how believes they can be comfort zones, limiting the vision and efficiency to support others reaching desired and meaningful goals.

As a Psychosynthesis Guides, we will discuss the meaning of working to generating alternatives, evaluating evidence and putting in perspective, as a process of empowering the client to reach the best performance, by eliminating interferences.
Being resourceful means being anchored into the “I” allowing the power of the Source energizes the personality, transforming contents from limiting to strengths. This strategy allows us to see events from a point of view of

ADAPTATION, FLOW, LEARNING and GROWTH MINDSET, the path toward Resilience.

Be aware of the qualities in your whole, the Self, and affirm:

“I (name) have many resources, I am creative, I am a unity into diversity when I am the Self.”

I’m looking to work with all of you who wish to grow together and increase our professional tools kit as a Psychosynthesis Guides, through an exchange of experiences in a peer to peer supervision.

Cristina

Facilitated by Cristina Pelizzatti: Cris dedicated her youth to climbing high mountains in the Alps where she is currently living, appreciating the beauty of the wilderness and the beauty of Art, being a “daughter of the Arts” (her father was an architect and multifaceted artist: http://www.eliopelizzatti.it), growing up between a small mountain village and the cosmopolitan world of her grandmother in Paris. She raced sleddog professionally for more than 20 years at world championship levels, a sport that brought her in contact with wilderness nature and intense work with beautiful Siberian Huskies and Wolves for more than 30 years, in Europe and North America.

During a series of life-changing events, she resumed her passion for the study of the psyche, concentrating on the Transpersonal aspects, attaining a Masters in Indovedic Psychology as a foundation for subsequent Masters level studies in Psychosynthesis Counseling, Transpersonal Counseling, EcoCounseling (Ecopsychology applied in Counseling) and Psychoenergetics in Counseling. She has specialisations in Green Coaching (Life Coaching in Echopsychology- following a curriculum she developed with a colleague from the Ecopsychology school in Italy), has recently completed a further specialization as a Certified Resilience Practitioner, and is currently studying the “Foundation of Positive Psychology” with Penn University.

When not engaging with coaching clients on-line or in in person in her “natural” setting in the Orobian Alps, she also works as a Psychosynthesis Counselor. Since 2011 she is a volunteer at the paediatric department in the local hospital and conducts training sessions for volunteers working with pediatric patients as well as designing and conducting classes in Ecopsychology at a local school.

Trainer, practitioner and researcher, she brings into Synthesis the reconnection with our Self, through Nature, working in person, with groups, in educational and vocational settings, and on-line.

Certified Psychosynthesis Life Coach with The Synthesis Center (TSC), and Staff Member of TSC, Cris is co-founder and lead instructor of The Synthesis Center’s TransAlpine program currently providing a unique opportunity for Certified Psychosynthesis Life Coach training in the Italian language.

 

Credentials and References

Psychosynthesis Life Coach Trainer

Professional Advanced Counselor 

Certified Psychosynthesis Life Coach (PLC)

Certified Psychosynthesis Counselor

Certified Resilience Practitioner

Professional Life Coach in Green Coaching (Ecopsychology and Life Coaching)

Staff Member of “The Synthesis Centre” USA

Professional member IAC, ACA, AAP

Accredited European Counselor EAC

Associate member AMAC – AC

Organisational member OMAC-AC

www.cristina-pelizzatti.com

http://www.psychosynthesislifecoach.com

 

You must pre-register for this virtual gathering on ZOOM. Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.

In order to participate, please be prepared to present a case for supervision and feedback.

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.
Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225

 

Så är en superterapeut


Så är en superterapeut

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna som gör underverk med patienterna, oavsett metod? Forskning tyder på att det inte alltid handlar om erfarenhet, utan snarare om engagemang.

Psykoterapiforskningen har upptäckt något de kallar terapeuteffekten – egenskaper som gör en terapeuts personlighet viktigare än terapimetoden.

Forskarna menar att superterapeuten har en särskild sorts empatisk förmåga, är villig att tvivla på sig själv, och hela tiden tränar på att bli en bättre terapeut. Erfarenhet och metod är däremot underordnade egenskaper.

Medverkar i programmet gör Bruce Wampold, psykolog och psykiatriprofessor vid University of Wisconsin-Madison, Helene Nissen-Lie, assisterande professor i psykologi vid universitetet i Oslo och Fredrik Falkenström, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Lyssna på Vetandets Världs i P1 (inslaget är 19 minuter) från 5 oktober 2017 här.

Psykosyntesens 7 Grundpelare – skrift


Psykosyntesens 7 Grundpelare

Psykosyntesförbundet har gett ut en skrift om Psykosyntesens 7 grundpelare. Den presenterades på Psykosyntesförbundets 10-årsjubileum. Nedan följer en sammanfattning av de 7 grundpelarna som presenteras mer utförligt i skriften.

© Psykosyntesförbundet

Psykosyntesens grundare, Roberto Assagioli, tänkte sig att de 7 grundpelarna bildar en utvecklingsordning att arbeta utifrån:

  • 1  Genom Avidentifikation tar jag ett steg utanför mig själv. Under min livstid utvecklar jag olika beteenden, så kallade delpersonligheter, som jag använder i mötet med andra. Genom att träna på att betrakta mig själv kan jag lära mig att se vilka av dem jag använder i olika situationer och även avidentifiera mig från dem, inte låta dem styra mig.
  • 2  Den rena kärnan inom mig är JAG. När jag avidentifierar mig ser jag tydligare vem JAG är. Utifrån mina observationer, i ett inifrånperspektiv, kan jag utföra ”rätt” handlingar. Genom inställningen att agera som medskapare i mitt liv kan JAG aktivt utveckla och använda Vilja för att praktisera mina insikter i handling.
  • 3  Med Vilja som redskap styr, reglerar och aktiverar jag min energi och mina handlingar i stället för att låta mig styras av dem. Fullt utvecklad Vilja är både stark, skicklig och god. Viljan hjälper mig att nå mitt syfte och mina mål.
  • 4  Idealmodellens olika frågeställningar och min fantasi speglar mina eventuella inre konflikter. Jag tränar på att se på mig själv inifrån mig själv, utifrån hur jag tror att andra ser på mig och slutligen hur jag är, mitt sanna jag.
  • 5  Syntesen är grundläggande i vår utveckling. Den använder jag för att sammanfoga eller smälta samman mina delpersonligheter och överbrygga motsättningar. Genom syntesen skapar jag ett nytt, mer harmoniskt tillstånd och nya beteenden. Synteser sker både inom mig och mellan mig och andra.
  • 6  Genom att lyssna på Mitt Högre Omedvetna hittar jag min längtan, min inspiration och min intuition. Till exempel konstnärliga, vetenskapliga och etiska ingivelser. Här finns min klarsyn och fröna till min potential utöver det vardagliga. För att kunna ta tillvara dessa krävs grundläggande träningen i personlig förankring och styrning kombinerad med öppenhet för Mitt Högre Omedvetna, som kantar vägen till mig SJÄLV.
  • 7  Att vara mig SJÄLV längtar jag medvetet eller omedvetet efter. Att vara i mitt syfte, i min högsta meningsfullhet utan att känna mig stoppad av omständigheter. Ett tillstånd som tjänar mig i stället för att stjälpa mig.

Skriften kan du inom kort köpa hos Psykosyntesförbundet.