Kära medlemmar!

Ett nytt verksamhetsår står för dörren och vi i styrelsen ser fram emot att förvalta det förtroende vi fått på bästa sätt.

Årsmötet, som ägde rum den 3 mars, var startskottet för en delvis ny styrelse som kommer att lägga fokus på att fortsätta företräda förbundet, hålla möten i de olika regionerna, samarbeta med Psykosyntesföreningen, utveckla hemsidan, synas mer såväl på sociala medier som i samhället, samt inspirera, informera och på andra sätt sprida och stärka psykosyntesen. Årsmötet lockade i år 16 medlemmar, varav 12 med rösträtt. Vi fick bl.a. information om HumaNovas nya utbildningsstruktur av rektorn Anna Edengård och en inspirerande föreläsning om självmedkänsla med terapeuten tillika läraren Lotta Jarnesjö. Utöver samkväm, mat och mingel tackade vi också av Anette Högberg som hållit i ordförandeklubban i två år.

Vill du som medlem bidra är du varmt välkommen att kontakta oss. Ju fler vi är som hjälps åt, desto mer kan vi göra och desto roligare blir det. Bland önskemålen ­på nya medlemsaktiviteter (som framfördes just under årsmötet) fanns bokcirklar med relevant litteratur, film- och temakvällar, fler medlemsmöten samt fler bloggar på hemsidan. Känner du dig manad att driva något av detta eller har andra inspirerande idéer, hör av dig direkt till mig: christel@psykosyntesforbundet.se

Som ny ordförande med kommunikation som huvudintresse hoppas jag på mycket dialog och många samarbeten.

Avslutningsvis vill jag passa på att presentera mig lite kort. Jag har varit hängiven psykosyntesen sedan 2002, då jag första gången klev över tröskeln till HumaNova. Efter ett flertal utbildningar och fortbildningar arbetar jag idag som samtalsterapeut/-coach, parterapeut och handledare, bl.a. i sorgbearbetning. Sedan 2013 har jag också den stora förmånen att hålla klasser på HumaNova, både basåret ”Bli den du är” och samtalscoach-året. Sedan tidigare har jag en fil kand i journalistik, medier och kommunikation med 25 års erfarenhet som journalist, redaktör och medförfattare till ett flertal böcker inom segmentet personlig utveckling. Fritiden ägnar jag åt familjen med tre doppingungar i boet, sambo, tre bonusbarn, tennis, yoga och att jogga.

Nu kavlar vi upp ärmarna i nya styrelsen för att på olika sätt föra ut psykosyntesen i världen och samtidigt värna våra medlemmars intressen. Tillsammans kan vi vara till både nytta och glädje!

 

Christel Dopping, ordförande

 

Nya styrelsen

Ordförande:

Christel Dopping (nyval 1 år)

Ordinarie ledamöter:

Ylva Nyhlén (tilläggsval 1 år), även vice ordförande och ekonomiansvarig

Charlotte Mofors Blixt (omval 2 år), kanslist

Anita Malmros (tilläggsval 1 år), kusinträffansvarig

Carola Lööf (tilläggsval 1 år)

Suppleanter:

Cecilia Björk (nyval 1 år)

Maria ”Ia” Arhusiander Rojas (nyval 1 år)