Om auktorisation

Vår kvalitetsstämpel

Att som samtalsterapeut vara auktoriserad av Psykosyntesförbundet är och ska vara en kvalitetsstämpel som bygger på erfarenhet och kunskap. Hur denna kvalitet uppfattas av allmänheten är till stor del beroende på de krav som ska vara uppfyllda för att en samtalsterapeut och medlem ska få sin auktorisation.

För medlem

Logga in

Bli medlem

Ansök om

Vad innebär det att vara en auktoriserad samtalsterapeut?

Några av våra samtalsterapeuter är auktoriserade av Psykosyntesförbundet och det innebär en kvalitetssäkring med ökad kompetens och trygghet i klientarbetet. Psykosyntesförbundet intygar att de auktoriserade samtalsterapeuterna innehar mer än 200 klienttimmar per år, går i kontinuerlig men minst 10 timmar per år i handledning av auktoriseringsrådet godkänd handledare och går fortbildning som är godkänd av Psykosyntesförbundets auktoriseringsråd om minst 15 timmar per år samt har patientansvarsförsäkring.

Här kan du läsa mer och ladda ner blanketten för att ansöka om auktorisation.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!