Psykosyntesförbundets auktorisation

woman-865021_1920

Vår kvalitetsstämpel

Att som samtalsterapeut vara auktoriserad av Psykosyntesförbundet är och ska vara en kvalitetsstämpel som bygger på erfarenhet och kunskap. Hur denna kvalitet uppfattas av allmänheten är till stor del beroende på de krav som ska vara uppfyllda för att en samtalsterapeut och medlem ska få sin auktorisation.

För medlem

Logga in


Bli medlem

Ansök om

Vad innebär det att vara en auktoriserad samtalsterapeut?

Några av våra samtalsterapeuter är auktoriserade av Psykosyntesförbundet och det innebär en kvalitetssäkring med ökad kompetens och trygghet i klientarbetet. Psykosyntesförbundet intygar att de auktoriserade samtalsterapeuterna innehar mer än 200 klienttimmar per år, går i kontinuerlig men minst 10 timmar per år i handledning av auktoriseringsrådet godkänd handledare och går fortbildning som är godkänd av Psykosyntesförbundets auktoriseringsråd om minst 15 timmar per år.

Här kan du läsa mer och ladda ner blanketten för att ansöka om auktorisation.