Psykosyntesens 7 Grundpelare – skrift

  Psykosyntesförbundet har gett ut en skrift om Psykosyntesens 7 grundpelare. Den presenterades på Psykosyntesförbundets 10-årsjubileum. Nedan följer en sammanfattning av de 7 grundpelarna som presenteras mer utförligt i skriften. © Psykosyntesförbundet...

PSF Medlemsundersökning 2016

Det finns material från PSF medlemsundersökning för medlemmar under Medlemmar / Material (som inloggad). De flesta medlemmar är nöjda med verksamheten och skulle absolut rekommendera Psykosyntesförbundet för andra.

Hemsida 1.0

Hemsidans innehåll har överförts till denna nya sida Psykosyntesförbundet tillsammans med IT-konsulten Anders Eriksson har arbetat med att bygga om vår hemsida. Vi fick börja om med arbetet  2015. Har du någon nyhet eller aktivitet, hör av dig...

Proposition från Behörighetsutredningen

Behörighetsutredningen kom med sitt betänkande 2010. I denna föreslogs bl a att vi psykosyntesare skulle kunna ingå i ett ‘kvalitetsregister’ under vissa betingelser. Nu har en proposition kommit baserat på den utredningen. Läs och begrunda:...