Behörighetsutredningen kom med sitt betänkande 2010. I denna föreslogs bl a att vi psykosyntesare skulle kunna ingå i ett ‘kvalitetsregister’ under vissa betingelser.

Nu har en proposition kommit baserat på den utredningen.

Läs och begrunda: http://www.regeringen.se/sb/d/16463/a/218886