Organisationskonsult

Det ska kännas bra att gå till jobbet.

En organisationskonsult arbetar med att utveckla individ, företag och organisationer genom att synliggöra, stötta och utveckla chefer och medarbetare att gå mot gemensamma mål. Ökat samarbete, god kommunikation och tydliga mål resulterar i en effektiv organisation där teamen samarbetar med både individens och organisationens bästa för ögonen och minskar negativ stress. När vi känner arbetsglädje bidrar vi till högre produktivitet.

En organisationskonsult arbetar med förändringsarbete i organisationer, både med individer och med grupper.

Står ni inför ett förändringsarbete i den organisation där du arbetar? Kanske behöver ni stöd för att varje enskild individ ska känna mål och mening med den förändring som ska genomföras.

Det kan handla om utveckling i arbetsgruppen eller om större strukturförändringar som omfattar delar av eller hela organisationen. Tillsammans med uppdragsgivaren skapar konsulten en plan för förändringen, och sedan arbetar man med olika konkreta verktyg som inkluderar medarbetarna.

Utbildningen till organisationskonsult i psykosyntes är treårig och erbjuds bl a av PsykosyntesAkademin, HumaNova och Psykosyntesinstitutet. Fokus ligger på att utveckla deltagarens kapacitet som ledare, och oftast deltar arbetsledare, mellanchefer, projektledare eller konsulter. Det är först när en ledare har arbetat med sig själv som han eller hon kan acceptera medarbetarna där de är men också se deras potential. Därför ligger tonvikten på att förankra teorin i praktiken, genom egna processer.

Vilka utmaningar har din organisation?

 • Talar ni om varandra eller med varandra? För er kommunikation organisationen framåt?
 • Hur hanterar ni förändringsprocesser och negativ stress?
 • Är organisationens syfte och mål tydligt och lätt att förstå för alla berörda?
 • Vet alla inom vilka ramar de förväntas prestera ett resultat? Är era roller tydliga?
 • Arbetar ni med visioner och värdegrund som ledstjärnor för trygghet i interna relationer och i kontakt med samarbetspartners och kunder?

Organisationer har behov av effektiva team och en frisk organisation för att nå uppsatta mål. Motsatsen är dålig lönsamhet och en arbetsplats som inte kan utföra sina uppgifter. Om ovanstående frågor är tydligt besvarade minskar risken för konflikter, på det personliga planet och i teamet.

Hur kan ni utveckla organisationen?

Organisationer som arbetar med medveten utveckling har friskare medarbetare. De kan verka utifrån en trygg plattform där kommunikationen fungerar. Värderingar, syfte och spelregler är tydliga för alla. Det skapar stora möjligheter till kontinuitet och lönsamhet. En arbetsplats där människor trivs, behåller dyrbar kompetens och får en effektiv organisation som kan hantera dagens krav på förändring. En del av konsultens arbete är att ”ta tempen” på organisationen, vilket hjälper er att genomföra de insatser som krävs för bra personligt ledarskap, samarbete, chefskap och medarbetarskap.

Organisationskonsult med psykosyntes som grund

En organisationskonsult som har psykosyntesen som grund har en stabil bas att vila på i sitt förhållningssätt, samt verktyg som stämmer väl överens med dagens behov i en modern organisation. Psykosyntesen bygger på ett kärleksfullt och konstruktivt förhållningssätt och ett systematiskt synsätt. Det handlar om ett ledarskap och teamarbete i tiden, där bl.a. motivation och viljan att bidra utifrån sitt bästa jag står i centrum.

En organisationskonsult

 • har 3 års utbildning
 • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
 • arbetar med enskilda och med grupper

En organisationskonsult har olika arbetsområden

 • Individ- och grupputveckling
 • Ledarskap
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Bemötande och kommunikation
 • Samtalsmodeller och konflikthantering
 • Personprofiler
 • Mål- och visionsarbete
 • Handledning och coachning
 • Systematiskt perspektiv

Utbildningen till organisationskonsult i psykosyntes är treårig. Fokus ligger på att utveckla deltagarens kapacitet som ledare, och oftast deltar arbetsledare, mellanchefer, projektledare eller konsulter. Det är först när en ledare har arbetat med sig själv som han eller hon kan acceptera medarbetarna där de är men också se deras potential. Därför ligger tonvikten på att förankra teorin i praktiken, genom egna processer.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!