Samtalsterapeut

Att gå i terapi hos en samtalsterapeut i psykosyntes är att bestämma sig för att arbeta med sig själv på djupet.

Ibland kan händelser i livet göra att vi behöver hjälp, någon att prata med. Kanske är det en akut situation som gör att livet känns som om det gungar, kanske är det ett tungt minne som kommit upp till ytan. Tillsammans med en terapeut kan du få insikter som gör att du bättre förstår dig själv och andra. I arbetet med samtalsterapeuten upptäcker du ofta att tillvaron får en ökad mening. Eftersom psykosyntes är en praktisk psykologi jobbar du och din terapeut med olika tekniker och verktyg, för att du ska kunna omsätta insikterna i praktisk verklighet i ditt liv.

Utbildningen till samtalsterapeut i psykosyntes genomförs av bl a HumaNova och PsykosyntesAkademin. Det är en fyraårig utbildning där teori om psykosyntes förankras i praktisk verklighet hos varje deltagare. Förutom föreläsningar, litteraturseminarier, samtal och diskussioner integreras psykosyntesen genom egen terapi och praktiska verktyg som t ex visualiseringar, bildskapande, dans och rörelse, gestaltterapi. Det är först när den blivande terapeuten integrerat psykosyntesen i sin egen helhet som han eller hon helt och fullt kan möta sina klienter.

Då påbörjar du en resa där du möter hela dig – kropp, själ, tankar och känslor. Tillsammans med terapeuten undersöker du det som du tog med dig till terapin.

Det kan vara t.ex. stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Eller söker du helt enkelt inre personlig utveckling? Då kan du behöva någon att prata med. Någon som lyssnar utan att värdera och döma. Någon som vet att du har svaren själv om du bara får möjlighet att ventilera och reflektera kring dina inre frågor. Någon som är ett oberoende bollplank. Någon som har tillit till dig och som vet att du bär din egen lösning.

Samtalsterapeuter i psykosyntes arbetar med förebyggande friskvård. Även människor som är friska drabbas ibland av händelser i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i terapirummet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt.

Hur går terapin till?

Terapeutens uppgift är att möjliggöra personlig utveckling och stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos tycks göra det svårt att hantera livssituationen. Din terapeut arbetar under tystnadsplikt.

Samtalsterapi i psykosyntes bygger på samverkan. Du träffar en terapeut, som med kunskap och förståelse hjälper dig till insikter. Det låter som en paradox, men ytterst är det du själv som har både problemet och lösningen. Terapeutens roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv.

Rent praktiskt använder terapeuten olika tekniker i sitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, bild, rörelse med mera. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Att arbeta med sig själv kan vara både omskakande och tillfredsställande. Säkert är att det påverkar och förändrar. Och det är just detta terapin leder till – du förändrar dig på ett eller annat sätt.

Psykosyntesterapeuten

• har minst 3-4 års utbildning
• har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
• arbetar med individer, par och grupper

Psykosyntesterapi

• går på djupet och strävar efter långsiktighet
• får ta tid, även om det ibland kan gå snabbt
• arbetar med t ex metaforer och andra kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
• ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!