Lika – Olika – Unika


Lika – Olika – Unika

Söndag den 26 november 2017 kl. 10 – 17

lkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar resp. skiljer oss och vad vi kan lära av varandra.

Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och tre terapeuter från våra olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina varierande sätt att närma sig klientens problem.

De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträffen”,
ett namn som pekar på de släktskap vi har. Inbjudan går enbart ut till medlemmar i våra olika ”kusin”-föreningar.

Varje förening har tilldelats ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn…

 

Tid:  OBS! Söndag 26 november 2017 kl. 10 – 17
Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Stockholm. T-Ropsten
Kostnad: 300 kr inkl. lunchsallad
Anmälan: Med mailadress och föreningstillhörighet till Roland Axelsson,
roland@psykosyntesforbundet.se, 072 – 560 36 05

 

OBS! Gör din anmälan senast den 25 oktober 2017!

 

Bakom inbjudan står följande ”kusin”-föreningar:

Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.seSAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se
Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu
Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se
SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se

Kort presentation av varje ”Kusin”-förenings olika metoder, se nedan:

Psykosyntesförbundet

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Ett systemiskt synsätt som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos människan och svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå sin potential och egen unika helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju grundpelare med metoder som består av Avidentifikation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre Omedvetna och SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier, inre konflikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”!

SAG ̶ Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

I gestaltterapi utgår vi ifrån helheten, kropp och själ. Det existentiella är det som skapar nuet. Varje nu är ett nytt nu med möjligheter att göra nya val. Mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna. Kroppsmedvetenheten har en viktig plats eftersom det är genom kroppen vi får kontakt med våra känslor. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde.

Svensk Psykodramaförening

Psykodrama är spontan teater med terapeutiskt syfte och har i teori och praktik utvecklats sedan 1920-talet, först i Österrike och sedan i USA av psykiatern JL Moreno och hans efterföljare. Med hjälp av en grupp spelas angelägna teman ur ens liv upp. Man använder sin kreativitet, nödvändig för förändring och sin spontanitet för att göra nya val. Ny insikt utvecklas genom genuina möten med annan person eller annan del av sig själv. Man analyserar vilka roller som exponeras i mötena. Är de adekvata eller behöver de utvecklas eller förändras? Aktionen väcker upp känslor och implicita minnen. Verklighet eller fantasi, nutid eller resor i tiden spelas upp på scenen här och nu.

Symbolföreningen – terapi och pedagogik

Symbolföreningens medlemmar vill främja den urgamla kunskapen om symbolens, ritualens och gestaltningens uttrycksformer som stärkande redskap i lärande och läkande processer. Människan har redan som barn tillgång till symbolspråket och vi bär inom oss bilder och meningsskapande föreställningar, som för varje enskild individ kan skapa en helhet för utveckling och växande. I symbolutbildningen lär vi oss hur olika kreativa uttrycksformer, såsom bilder, myter, sagor, inre visualisering, drömmar, ritualer, rörelse, rollspel, musik, osv kan användas för att få kontakt med vårt inre medvetande och finna former för läkande.

SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer

Systemiska konstellationer (familj-, organisation- m.fl.) åskådliggör påverkan och samband i mönster som styr och påverkar våra liv. Vid en konstellation skapas en scenisk gestaltning av det aktuella systemet. En sådan uppställning ger genom representanter tillgång till medveten och omedveten kunskap om de relationer, samband och kopplingar som ingår i de system som utforskas. Syftet är att åskådliggöra hinder för ”kärlekens flöden” och få nya perspektiv för att skapa balans i systemet, t.ex. inkludera de som blivit exkluderade, släppa ansvar som inte är mitt, finna min rätta plats i systemet.

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK

Uttryckandekonstterapi (UKT) är en integrerad multimodal konstnärlig terapiform som kombinerar verbala och icke-verbala uttryck (bild, musik, dans, drama, poesi, psykodrama). I övergångarna mellan konstarterna fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan bearbetande psykoterapi visar UKT på klientens smärta, styrka och svaghet, men ger oxå glädje, vitalitet och ökad självkännedom via skapandet, där medvetna och omedvetna skikt samverkar. UKT, med fokus på det friska och klientens resurser grundad av konstnären Shaun McNiff 1973 på Lesley College i USA och introducerad i Sverige av Phillip Speiser på 80-talet, betonar konstens, den konstnärliga processens och ritens läkande förmåga för individ, grupp, samhälle.

 

Psykosyntesvärldsdagen 2017


De två förbunden Psykosyntesföreningen och Psykosyntesförbundet har beslutat att i sann psykosyntesanda göra ett samarrangemang kring psykosyntesens nya världsdag den 20 september med önskan om att främja psykostsyntesen i Sverige.

Anmäl dig här

https://goo.gl/forms/Sh6jUZeSfdFjxIFC3

Sista anmälningsdag 15 september 2017

Live i Stockholm och via videolänk i Göteborg

 

20 september 2017 kl. 17-21

 • 17.00 Dörrarna öppnas och 17.15 Välkomna och presentation
 • World day of Psychosynthesis meditation – Assagiolis världsmeditation
  Vi håller tillsammans med psykosyntesare runt om i världen Assagiolis världsmeditation med syfte att sprida psykosyntesens god krafter.
 • Inbjuden gäst föreläser under kvällen; Kenneth Sørensen psykosyntesterapeut och författare från Danmark som 2016 gav ut boken Soul of Psychosynthesis; The Seven Core Concepts. Kenneth har studerat vid Humanova Malmö, NIP i Oslo samt vid The PsychosynthesisTrust i London. Han kommer att tala om:
  1. Syntesen och den nödvändiga transformerande vägen dit
  2. Soul of Psychosynthesis

  19.45 Mingel och förtäring med avslutning 21.00

Plats: Stockholm, Helhetshälsan, Torsgatan 8b
Plats: Göteborg, Humanova, Norra Allégatan 7

Varmt välkomna!!

Citat från Psykosynteskonferensen i Italien 2016 där man enades om att starta World day of Psychosynthesis.

“During the Taormina Conference in June 2016 (Psychosynthesis for the Future) we put forward the idea of establishing a World Day of Psychosynthesis to be celebrated by any person or group anywhere in the world on the 20th September, each year. We are also suggesting a meditation outline for use during that day. The aim is to create a network for linking energetically on different levels. Each of us can link to this network in the way you may think most appropriate for your context, individually or in a group, with the awareness that you are making your own contribution to a movement of convergence and unification, getting ready for a further convergence and unification in Humanity Itself, which will lead to the creation of a new world.”

“We invite all groups, centers and individuals that resonate with this idea to join us, in any way you find it constructive and helpful to disseminate the idea. Many groups around the world will be holding a special meeting for the event, others are joining us by using the meditation outline printed in the attached card. The card displays an image from an Assagioli manuscript that has been the source of inspiration for this initiative. Please feel free to circulate it and spread the word to your coworkers, friends and contacts in your social media pages.” – Luce Ramorino – Mike Malagreca

PEER-TO-PEER SUPERVISION: Anchoring into the ‘I’


PEER-TO-PEER SUPERVISION: 
ANCHORING INTO THE ‘I’ 

The intent and Purpose of this supervision session is to explore with the group various ways, strategies, techniques and specific tools we use as professionals to anchor the “new awareness” emerging as we work with clients into the ‘I’, and how we also anchor ourselves into the ‘I’.

 Facilitated by Cristina Pelizzatti (from Italy)
www.cristina-pelizzatti.com
http://www.psychosynthesislifecoach.com
 

Saturday, August 26, 2017 (Zoom online)
10am – 12:30pm (Eastern US time)
Use this time zone converter for your local time:
http://www.thetimezoneconverter.com

In order to participate, please be prepared to present a case for supervision and feedback in a peer to peer discussion format, through a spirit and mindset of Presence as a foundation of the process of “Explore, Expand, Empower” toward more ‘I’, then anchoring this awareness as a new way of Being.

As an example, we may explore how the problem of transference and countertransference can arise as we, as Guides, resonate with our clients through empathy, and how we manage these situations in realtime during the session so that the session closes with the client feeling empowered, rather than disempowered by the transfer/countertransfer process.

Our role as Guides is to immediately step outside this “danger zone” of transference/countertransference, and the accompanying emotional reaction when this feeling arises during the session. We have to be in the neutral and free space of the I/Self and from there, as Observer and Director of the contents and context become the external Self for the traveller (the coachee/client), or as described in Psychosynthesis, we become the External Unifying Center. This process leads to a re-orientation of the client toward him/herself, and by resonating in the sacred space of the Self, the client acquires a new awareness, a new vision of the situation, becoming more resilient and aligned with his/her Purpose. Our role is to enable the anchoring of this awareness into the ‘I’ of the client.

From there, we move onward, holding the space where the transpersonal process of Synthesis occurs, passing from a “fixed” mindset within which we are downloading data (being “stuck”), to a “growth” mindset characterized by the ability to listen and choosing to follow the “Call of the Self” with open mind, open heart, and open will. This is the state of Presencing, described in the Theory U (Otto Sharmer), having disidentified ourself and the client from the content limiting the perspective.

Facilitated by Cristina Pelizzatti: Cris dedicated her youth to climbing high mountains in the Alps where she is currently living, appreciating the beauty of the wilderness and the beauty of Art, being a “daughter of the Arts” (her father was an architect and multifaceted artist: http://www.eliopelizzatti.it, growing up between a small mountain village and the cosmopolitan world of her grandmother in Paris. She raced sleddog professionally for more than 20 years at world championship levels, a sport that brought her in contact with wilderness nature and intense work with beautiful Siberian Huskies and Wolves for more than 30 years, in Europe and North America.

During a series of life-changing events she resumed her passion for the study of the psyche, concentrating on the Transpersonal aspects, attaining a Masters in Indovedic Psychology as a foundation for subsequent Masters level studies in Psychosynthesis Counseling, Transpersonal Counseling, EcoCounseling (Ecopsychology applied in Counseling) and Psychoenergetics in Counseling. She has specialisations in Green Coaching (Life Coaching in Echopsychology- following a curriculum she developed with a colleague from the Ecopsychology school in Italy), has recently completed a further specialization as a Certified Resilience Practitioner, and is currently studying the “Foundation of Positive Psychology” with Penn University.

When not engaging with coaching clients on-line or in in person in her “natural” setting in the Orobian Alps, she also works as a Psychosynthesis Counselor. Since 2011 she is a volunteer at the pediatric department in the local hospital and conducts training sessions for volunteers working with pediatric patients as well as designing and conducting classes in Ecopsychology at a local school.

Trainer, practitioner and researcher, she brings into Synthesis the reconnection with our Self, through Nature, working in person, with groups, in educational and vocational settings, and on-line.

Certified Psychosynthesis Life Coach with The Synthesis Center (TSC), and Staff Member of TSC, Cris is co-founder and lead instructor of The Synthesis Center’s TransAlpine program currently providing a unique opportunity for Certified Psychosynthesis Life Coach training in the Italian language.

Credentials and References
Psychosynthesis Life Coach Trainer
Professional Advanced Counselor
Certified Psychosynthesis Life Coach (PLC)
Certified Psychosynthesis Counselor
Certified Resilience Practitioner
Staff Member of “The Synthesis Centre” USA
Professional member IAC, ACA, AAP
Accredited European Counselor EAC
Associate member AMAC – AC
Organisational member OMAC-AC
www.cristina-pelizzatti.com
http://www.psychosynthesislifecoach.com

You must pre-register for this virtual gathering on ZOOM. Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.

In order to participate, please be prepared to present a case for supervision and feedback.

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.

 

Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225

 

PEER DISCUSSION GROUP Evoking Presence…


Peer Discussion Group:
Evoking Presence, Exploring Purpose:
Unfolding the “I-space” in Service of Self. 

Saturday, July 29, 10am-noon (EST)
Use this time zone converter for your local time:
http://www.thetimezoneconverter.com

PEER DISCUSSION GROUP Evoking Presence, Exploring Purpose: Unfolding the “I-space” in Service of Self

The theme for this session’s conversation is Presence, that quality, process, way of being that when cultivated through Awareness and Will transforms the present moment. Whether we’re evoking Presence as part of our own “work within the work”, holding the space for a fellow Traveler (as Guides are all Travelers too!), or simply being in the moment when faced with the difficulties of life, taking the time for Presence, I feel from experience that developing techniques for Presence to emerge is central to any Psychosynthesist’s path.

It is in Presence, through Awareness and Will, that we come to hold compassionately our old stories/scripts, limiting beliefs, Subs (inc MMS), Psychological Function defaults, and those wounds/traumas we carry.

In this session the intention is to share our experiences of embodying the qualities that inform the “I” that Presence is, well, present! The core  model I’ll be referring us all back (and forward) to is the Egg, and the Field of Awareness from which Presence emerges.

We can group-explore practical methods/meditations on evoking Presence, and share those experiences in-session.  

 

Facilitated by Richard Lamb, BSc, MSc, MNCP, GHR, PLC

“I’m from England, UK, working part-time as a Psychosynthesis Coach and Hypnotherapist, working with people in a ‘Life Transitions Coaching’ frame for the past c.4 years. 

I live in Nottingham in the Midlands, and I’ve been subjected to the usual suite of Robin Hood puns. So that’s the semi-professional intro out of the way, time for some extras.

My previous career in IT as a business consultant for 12 years, since late 2005, and before making that career choice, I was a post-graduate researcher in ancient environmental and climate change. 

My background prior to that was in (mainly) prehistoric field archaeology, with a big helping of human evolution/paleontology. I loved the research work, especially the field work, as I was (note the was) a mountaineer. Turning a little serious for a moment, I took a pretty big tumble off Ben Nevis, Scotland, in February 2001; I’ve come to term this event as the ‘Call to Self’, my deeply personal, visceral “initiatory event”. 

Surviving that c.800 ft fall planted the seed for the continuing evolutionary path which led me to Psychosynthesis, central to my coming to terms with that life-transforming day and its consequences, and ultimately bringing me into contact with others as a Guide (an relatively recent identification that has at times a curiously numinous quality).

My ‘journey’ with Psychosynthesis began without my even knowing of the existence of Assagioli’s ‘framework of becoming’, through being drawn to Carl Jung’s work, and Depth Psychology in general, in the Spring of 2012. I took a 5-day introduction to Psychosynthesis with the Psychosynthesis & Education Trust in London, and afterwards took a quiet step back from Psychosynthesis. I wasn’t aware that life coaching had a transpersonal element, so when I discovered that life coaching formed part of this year’s International Conference in Psychosynthesis’ agenda, I took a chance…more a leap of faith…booked my place, a flight and a hotel room, and trusted. 

It was in Sicily that I met Didi and Jon, together with a whole bunch of like-minded folks, and took another leap of faith on the journey, to sign up to the Synthesis Center’s Transformational Life Coaching Program.” Since then I have certified, and integrate Psychosynthesis throughout all my work with fellow Travelers, in honoring their own Call of Self.

Besides my evolving Psychosynthesis practice, I have begun co-leading on one of the Synthesis Center’s coaching programs.

A couple quotes that really resonate right now, from seriousness to lightness 

“Until one is committed, there is hesitancy, the chance to draw back– Concerning all acts of initiative (and creation), there is one elementary truth that ignorance of which kills countless ideas and splendid plans: that the moment one definitely commits oneself, then Providence moves too. All sorts of things occur to help one that would never otherwise have occurred. A whole stream of events issues from the decision, raising in one’s favor all manner of unforeseen incidents and meetings and material assistance, which no man could have dreamed would have come his way. Whatever you can do, or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Begin it now.” 

~ Johann Wolfgang von Goethe 

“To do is to be” – Nietzsche
“To be is to do” – Kant
“Do be do be do” – Sinatra

~ Anon

You must re-register for this virtual gathering on ZOOM. Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.
Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225

 

AAP Presents


AAP Presents an extremely timely and relevant webinar… Pathways to Action in Troubled Times: Psychosynthesis and the Work that Reconnects

AAP Presents an extremely timely and relevant webinar….

Pathways to Action in Troubled Times:
Psychosynthesis and the Work that Reconnects

Saturday, June 17th, 1:00 – 3:00 PM EST (10:00 AM– 12:00 Pacific), Molly Young Brown, M.A., M.Div., will guide a live and interactive webinar via ZOOM that will invite participants to look honestly and clearly at their efforts in the arena of social change during these times of great political, social and environmental urgency.  We will engage psychosynthesis principles to identify the most vital work we feel called to do in the world; to dis-identify from what is holding us back from fully engaging in the arena to which we feel called, and to Self-identify as a member of the universal community of all beings, in order to receive support, increase accountability, and be witnessed in unfolding as engaged agents of change. Please join us as we explore these practices to honor our pain for the world, renew our gratitude for life, and find new paths of heart for the Great Turning toward a life sustaining society.

Target Audience: 

 • Individuals who are feeling overwhelmed or anxious about the state of the world who want to move to inspired action, and
 • Change makers who are looking for new tools to increase effectiveness in their work and bring their particular gifts and skills forward in service of life.

Learning Objectives – Attendees will:

 • Identify personal, social, and spiritual challenges brought about by today’s environmental, social, and political realities;
 • Express one’s pain for the world and explore responses to it; and,
 • Utilize at least 2 psychosynthesis principles to experience increased engagement and develop resilience in responding to the global crises we face today.

Biography: Following initial training in psychosynthesis, Molly Young Brown had the privilege of studying with Dr. Roberto Assagioli, in 1973 (the year before he died). She has shared his teaching through many training programs, workshops in North America and Europe, and individual guiding sessions. Her books, The Unfolding Self: Psychosynthesis and Counseling and Growing Whole: Self-realization for the Great Turningare important contemporary presentations of the principles and practices of this material. Molly was on the first Steering Committee and has served on the Advisory Board and the Professional Development Committee for the Association for the Advancement of Psychosynthesis. When her interests developed to systems thinking and deep ecology, she worked with Joanna Macy, Ph.D., co-authoring Coming Back to Life: The Updated Guide to the Work That Reconnects. 

Fee: Free for members, $25 for non-members

For more information and registration:

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.

 

Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225

 

Peer Supervision & Case Presentation


Join us for our first ever
PEER SUPERVISION & CASE PRESENTATION

Sunday, June 4, 10am – noon (EST)

Often in clinical practice we can isolate ourselves and have little opportunity to discuss our challenges, ethical dilemmas or difficult cases.  We will discuss clinical and practice issues in a supportive and confidential setting. Peer supervision can sometimes offer you a different perspective and can often help you develop professionally.  

We will connect through Zoom/online, a FREE video conferencing service.  Information on how to connect will be provided in advance of the call.You must pre-register for this virtual gathering. Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.  

Facilitated by Audrey McMorrow, LPC, BCC. Audrey is a Licensed Professional Counselor and Psychosynthesis Life Coach residing in Falmouth, Maine.  She is the co-founder of Vast Horizons Center for Personal Growth in Yarmouth, Maine.  She trained under Didi Firman at the Synthesis Center in Amherst, MA from 2007 to 2009, and again in 2012-13 for PS Life Coaching.  Audrey served on the AAP  board between 2010 and 2012, and is currently an assistant editor of Psychosynthesis Quarterly.

You must pre-register for this virtual gathering on ZOOM. Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.

 

Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225

 

Peer to Peer Discussion Group


Peer to Peer Discussion Group

Saturday, March 25, 1-3pm (EST)

As you think about Psychosynthesis and its role in your life, be it personal or professional, consider these questions: How does its principles hold meaning for you?  What are your challenges?  Equally important, what are your passions?  Please bring your thoughts, ideas, questions, and experiences to share with your fellow psychosynthesists.

You must pre-register by March 20th for this virtual gathering on ZOOM.Space is limited to 8 participants and is free to AAP members with a $10 fee for non-members.

Facilitator: Audrey McMorrow, LPC, BCC is a Licensed Professional Counselor and Psychosynthesis Life Coach residing in Falmouth, Maine.  She is the co-founder of Vast Horizons Center for Personal Growth in Yarmouth, Maine.  She trained under Didi Firman at the Synthesis Center in Amherst, MA from 2007 to 2009, and again in 2012-13 for PS Life Coaching.  Audrey served on the AAP  board between 2010 and 2012, and is currently an assistant editor of Psychosynthesis Quarterly.

We will connect through Zoom/online, a FREE video conferencing service.  Information on how to connect will be provided in advance of the call.

Questions, comments on this or anything else, please feel free to contact us.

 

Association for the Advancement of Psychosynthesis  

http://aap-psychosynthesis.org/
61 East Main Street, Cheshire, MA 01225