Metamorphosis Artem 2018

M E T A M O R P H O S I S    A R T E M    2 0 1 8 Kompetensutbytesdag om Kreativt Gestaltande Terapier i Göteborg   Metamorphosis Artem betyder “Förvandlingens konst” och syftar på den förvandlande och läkande potential som finns i konstnärliga...

Lika – Olika – Unika

Lika – Olika – Unika Söndag den 26 november 2017 kl. 10 – 17 Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar resp. skiljer oss och vad vi kan lära av varandra....

Psykosyntesvärldsdagen 2017

De två förbunden Psykosyntesföreningen och Psykosyntesförbundet har beslutat att i sann psykosyntesanda göra ett samarrangemang kring psykosyntesens nya världsdag den 20 september med önskan om att främja psykostsyntesen i Sverige. Anmäl dig här...

PEER-TO-PEER SUPERVISION: Anchoring into the ‘I’

PEER-TO-PEER SUPERVISION:  ANCHORING INTO THE ‘I’  The intent and Purpose of this supervision session is to explore with the group various ways, strategies, techniques and specific tools we use as professionals to anchor the “new awareness” emerging as we work with...

PEER DISCUSSION GROUP Evoking Presence…

Peer Discussion Group: Evoking Presence, Exploring Purpose: Unfolding the “I-space” in Service of Self.  Saturday, July 29, 10am-noon (EST) Use this time zone converter for your local time: http://www.thetimezoneconverter.com The theme for this session’s conversation...

AAP Presents

AAP Presents an extremely timely and relevant webinar…. Pathways to Action in Troubled Times: Psychosynthesis and the Work that Reconnects Saturday, June 17th, 1:00 – 3:00 PM EST (10:00 AM– 12:00 Pacific), Molly Young Brown, M.A., M.Div., will guide a live and...