Ett radioprogram från SR.SE
Terapisamtalet bör följas upp så snart man lämnat rummet. Foto: Per Gustafsson

Det är tid att vi får mera insyn i vad som händer i terapirummet. Det menar Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi, som driver test med att låta patienter bedöma i enkäter hur man upplevt kontakten med terapeuten och hur man mår psykiskt. Uppföljningen ska ske terapitimme för terapitimme.