En dag ur organisationskonsultens vardag tillsammans med kund!

En chef från Göteborg stad ringer och önskar göra en insats för sin arbetsgrupp på 12 personer. Chefen upplever sin grupp som olika och det blir ibland fel i kommunikationen. Det är också två personer som är helt nya sedan någon månad tillbaka.

Den här dagen är det teamutveckling. Jag har träffat alla i gruppen tidigare och haft ett coachande samtal med var och en. Alla har fått göra en DISC-profil där syftet har varit att lära sig känna sig själv bättre genom att bli medveten om sina beteendemönster. Idag är syftet att alla i gruppen ska lära känna varandra och bli bättre på att acceptera varandras olikheter och få ökad förståelse för hur man kommunicerar bättre och blir ett mer effektivt team.

Dagen startar med incheckning och en ”lära känna”-övning med bilder som är kopplad till vad som ger energi just nu och vad som tar energi. Alla är förväntansfulla och positivt inställda till dagen så det känna mycket roligt att träffa gruppen inklusive chefen.

Kommunikationsträning

Dagen ska ägnas åt kommunikationsträning, DISC i teori och praktik och teamövningar som bidrar till att medvetandegöra både egna och andras mönster samt gruppens mönster. Efter ett par timmar så börjar alla öppna upp och berättar öppet om vad som kan ”skava” ibland i samarbetet och vilka behov som man själv behöver bli tydlig kring.

Dagen avslutas med feedback och konstruktiv återkoppling som ges som en gåva, det vill säga endast vad var och en uppskattar hos den andre. Gruppen har fått en större självinsikt och konkreta verktyg för att kommunicera bättre och möta varandras olikheter genom att förstå hur andra än jag själv fungerar.

Mitt jobb är så meningsfullt och givande att jag ibland glömmer att det här är mitt jobb. Imorgon väntar en annan kund på att få verktyg och lära sig mer om hur man hanterar ”besvärliga kunder” – det ser jag fram emot!

Anette Högberg,
Ordförande i Psykosyntesförbundet

Anette är beteendevetare med en utbildningsbakgrund från Stockholms Universitet samt HumaNova-diplomerad organisationskonsult, handledare, samtal- och parterapeut inom psykosyntes. Med en lång och bred erfarenhet inom olika HR-funktioner med ledaransvar var steget inte långt från att starta eget företag inom kommunikation och ledarskap. Idag är hon verksam som ledarskapskonsult, lärare på HumaNova och ordförande i Psykosyntesförbundet. Anette hämtar energi och kraft från naturen, sin familj och vänner och sin hund.