En ny klient

Sitter och väntar på en ny klient. Klockan är kvart i tio. Ljusen i hallen, samtalsrummet och på toaletten är tända. Jag har lagt fram nya tomma A4-papper och ställt två glas med friskt kallt vatten på det lilla bordet vid sidan om fåtöljerna. Tystnaden råder och jag sitter ödmjukt och väntar på den personen som för några dagar tidigare ringt och frågat om jag kan ta emot. Javisst, kan jag det, hade jag svarat!

Det knackar på dörren och jag går för att öppna. Vi hälsar och jag säger välkommen. Jag visar vägen och vi sätter oss i varsin fåtölj. Jag frågar vad klienten önskar hjälp med och klienten börjar berätta sin historia… Det tar lång tid för klienten att formulera sig men jag nickar förstående. ”Jag ser att det är inte lätt att tala om de här svåra upplevelserna”, säger jag. Vi får en fin kontakt. Klienten vill också veta lite om min bakgrund så jag berättar lite om mig och förklarar min psykosyntesiska grund i terapin genom att rita en bild som jag förklarar att grundaren för psykosyntesen Roberto Assagioli en gång ritat, det s k ägget som innefattar dåtid, nutid och framtid. Assagioli ville ha en bild av människans psyke att diskutera kring.

Psykologi med själ

Klienten blir nyfiken och jag ritar och berättar vidare; Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Ett systemiskt synsätt som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos människan och svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter.

Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå sin potential och egen unika helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju grundpelare med metoder som består av; Avidentifkation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre Omedvetna och SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier, inre konflikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”!

Jag förklarar och berättar vidare att vi kommer att ta upp alla dessa under resans gång i terapin.

Efter en timme senare kommer vi överens om att träffas igen.

När klienten gått skriver jag några anteckningar om mina känslor och lite vad som klienten berättat i en ny anteckningsbok som jag använder som journal. Skriver klientens initialer på framsidan och lägger undan den. Klienten har fått med sig några frågor av mig om bl a vad klienten hoppas på att få ut av samtalsterapin och svaren får jag vid nästa session.

~

Tar fram nästa klients anteckningsbok och tittar på klockan. Hon är en kvart över elva. Snart kommer klienten. Jag går igenom hur långt vi kommit. Skriver på en liten lapp vad jag tror skulle vara nästa steg för klienten. Få se senare om det kan passa…. Läser igenom sammanställningen jag gjort över klientens sessioner. Sitter en stund och tänker på nästa klients problem, känner empati för klientens sårbarhet så jag i lugn och ro och känner att jag är redo för att möta nästa klient.

Av Carina Larsson – Auktoriserad samtalsterapeut