Förenade förbund i psykosyntesens anda

För närmare tio år sen gjordes ett tappert försök och ena de goda krafterna i de två förbunden för ”psykosyntesare” i Sverige. Viljan fanns men under dåvarande försvårande omständigheter var den inte stark nog. Igår, den 20 september 2017, ägde äntligen – i sann psykosyntesanda – ett samarrangemang rum signerat Psykosyntesförbundet och Psykosyntesföreningen med medlemmar samlade i både Stockholm (på Helhetshälsan) och Göteborg (på HumaNova). Tillsammans mediterade vi och förkovrade oss i psykosyntesens essens – de sju kärnvärdena – med hjälp av den danske författaren och tidigare rektorn för Norska Psykosyntesinstitutet, Kenneth Sørensen. Han betonade att allt som är, är kärlek och vilja. Och det fanns det gott om denna afton.

Fröet till en psykosyntesens ”världsdag” såddes redan 1937 av Assagioli själv. Han gjorde en anteckning om att det är angeläget att upprätta andliga ”luftvägar” över kontinenterna mellan nationer, institutioner och olika rörelser. Han skrev bl.a. att vi ska ge detta arbete lika mycket energi, beslutsamhet, tid och ansträngning som etablerandet av flygtrafikkommunikation runt om i världen.

Lite visste han då om det framtida internets möjligheter att krympa världen och korta avstånden mellan människor, men den meditation som vi tillsammans gjorde – under ledning av psykosyntesterapeuten Charlotte Kihl – syftade till att sammankoppla oss energimässigt/andligt.

Att tillsammans, via vår högre medvetenhet, koppla upp oss mot detta oändliga energifält kan liknas vid både ett ansvarsfullt arbete och en glädjefylld lek präglat av viljan att skapa fred, såväl inom oss själva som i världen.

Mellan Psykosyntesförbundet (med medlemmar utbildade vid HumaNova) och Psykosyntesföreningen (med medlemmar utbildade vid Psykosyntesakademin) behöver vi inte bygga någon bro. Den finns redan där, präglad av kunskapen om och kärleken till psykosyntesen. Men igår kväll stod vi alla på bron, hållandes varandra i handen och upplevde att tillsammans är vi starka.

Christel Dopping, vice ordförande